Spring til indhold

Status på omprioritering

Omprioriteringernes betydning for Fritid og Eliteidræt - status september 2019

Omprioriteringer i forhold til Fritid og Eliteidræt

Som en følge af valget i foråret er aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 forsinket. Det betyder, at budgetprocessen i Odense Kommune er rykket således, at 1. behandling af budgettet nu vil være den 9. oktober og 2. behandlingen den 30. oktober 2019.

Det betyder, at vi først umiddelbart efter den 30. oktober 2019 kan melde de endelige besparelser ud til foreningslivet. Så hold øje med nyhedsbrevet. 

By- og Kulturforvaltningen