Spring til indhold

Omprioritering til velfærd - Status fra Fritid og Eliteidræt

Fritid og Eliteidræt vil holde foreningerne orienteret om de varslede omprioriteringer i de kommende nyhedsbrev.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 11

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

fritid.bkf@odense.dk

Omprioritering i fremtiden

Som I kan følge med i i nyhederne, så har Odense Kommune, lige som næsten alle andre kommuner, i de kommende år store udfordringer indenfor velfærdsområderne. 

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at det er nødvendigt at gennemføre omprioriteringer på i alt 200 millioner kr. til velfærdsområderne.

De 60 millioner kroner skal omprioriteres fra administration til velfærd, og de 140 millioner kroner skal omprioriteres på en måde, så de borgernære velfærdsområder skånes. 

De arbejdsområder, vi primært dækker i By- og Kulturforvaltningen, er ikke en del af disse velfærdsområder. Præcist hvilke områder, der vil blive ramt af omprioriteringen, ved vi ikke endnu, men der er sandsynligvis ingen områder i By- og Kulturforvaltningen der går fri. 

 

Folkeoplysningsudvalget bliver inddraget

Folkeoplysningsudvalget er på deres møde den 4. april 2019 blevet orienteret om status på omprioriteringen, og Folkeoplysningsudvalget vil også blive inddraget for så vidt angår den del af besparelserne, der berører folkeoplysningsområdet. 

 

Task Force

Samtidig med, at der arbejdes med disse omprioriteringer, så har Økonomiudvalget nedsat en Task Force, der skal se på, hvilke udfordringer vi som kommune står over for på velfærdsområderne, og også kan komme med konkrete løsningsforslag og anbefalinger. Task Force Velfærd skal spille en aktiv rolle i den borgerinddragelse, der skal bidrage til, at den lokale offentlighed tildeles en udvidet rolle i refleksion og overvejelser om de valg, der skal sikre rammerne for den nære velfærd i Odense.

Den 21. maj 2019 drøfter By- og Kulturudvalget budget 2020, og i den 25. juni godkender By- og Kulturudvalget deres budgetbidrag i forhold til den samlede omprioritering på 200 millioner kroner. Byrådet har 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2019, hvorefter vi kender det endelig resultat af omprioriteringen. 

Vi vil selvfølgelig holde jer orienteret om omprioriteringerne i de kommende nyhedsbreve - hvis der er sket nyt. 

Opdateret 09-10-2019

By- og Kulturforvaltningen