Spring til indhold

Idrætspuljen er blevet evalueret

Foreninger og skoler har været flittige til at bruge Idrætspuljen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 06

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

fritid.bkf@odense.dk

Siden Idrætspuljen blev en realitet i 2015, har over 50 foreninger gjort brug af den, og en evaluering af puljen foretaget af SDU viser, at både foreningerne, skolerne og ikke mindst eleverne er glade for de aktiviteter, som bliver etableret for puljemidlerne. 

Solide forløb

Bent Juhler, der er chefkonsulent i Odense Kommune og med til at uddele midlerne i Idrætspuljen, lægger vægt på, at foreningerne har været gode til at tilbyde solide forløb til skolerne.

Foreningerne har leveret varen i forhold til eleverne og tilbudt højkvalitetsundervisning i noget, som de har en spidskompetence i, siger han og tilføjer, at trænerne har oplevet stor respekt om deres person blandt eleverne.

Når trænerne kommer ud i en anden ramme, og lærerne og pædagogerne har sagt til eleverne, at nu kommer der en person, som virkelig ved noget om eksempelvis basketball eller badminton, så skaber det en anden autoritet. Det har trænerne kunnet mærke, siger Bent Juhler. 

Preben Rasmussen, som arbejder i SIKO, er især begejstret for, hvordan Idrætspuljen giver foreningerne mulighed for at profilere deres idrætsgren over for unge mennesker.

Det er et godt udstillingsvindue for sporten, og forløbene giver eleverne mulighed for at møde idrætten i dens egen virkelighed, siger han. 

Hjælp til opfølgning

Selv om rapporten peger på en stor tilfredshed med Idrætspuljen, er der stadig ting, som kan optimeres i forhold til foreningernes og skolernes samarbejde. Det arbejde vil kommunen sætte fokus på fremadrettet, fortæller Bent Juhler.

Vi skal sikre, at der er blevet lavet en grundig forventningsafstemning mellem foreningerne og skolerne. Det skal vi være skarpe på og hele siden sikre, at tingene sker på en god måde. Det er ikke, fordi vi har dårlige eksempler, men typisk kan der være lidt forvirring om, hvem der kommunikerer med hvem, og hvem der har ansvaret for hvad, lyder det fra Bent Juhler, 

Udover at sætte fokus på samarbejdet mellem foreningerne og skolerne, vil kommunen og SIKO også forsøge at hjælpe foreningerne med at lave en opfølgning på de forløb, de har haft med skolerne.

Det kunne måske være en god idé at hjælpe forening med lave en opfølgning i form af uddeling af materialer, men også med hjælp til at lave en event, hvor man inviterer klasserne til en workshop uden for skoleregi. Det kan måske gøre, at flere børn melder sig ind i foreningerne, siger Bent Juhler.

En nem pulje at søge

Han opfordrer alle foreninger til at søge puljen.

Puljen er nem at komme til, den er på 2 millioner kroner, og den kan søges løbende. Hvis der mangler noget i en ansøgning, så vejleder vi i, hvad der skal ændres, så man kan gennemføre forløbet, siger han.

Du kan ansøge puljen på www.odense.dk/Fritidsportalen - logind med din adgangskode og så tryk på den lilla ikon "Tilskud" - og find Idrætspuljen.

 

 

 

Opdateret 14-05-2019

By- og Kulturforvaltningen