Spring til indhold

Omprioriteringer

Hvad betyder omprioriteringer til velfærd for Fritid og Eliteidræt - vi gør status

Også i dette nyhedsbrev giver vi en status vedrørende omprioritering til velfærd, og hvad det kommer til at betyde for Fritid og Eliteidræts område?

 

Kort opsamling

Økonomiudvalget har besluttet at omprioritere 200 millioner kroner til velfærdsområderne, da der de kommende år kommer flere børn, unge og ældre. De 60 millioner kommer fra administrationen, og 140 millioner kroner omprioriteres på en måde, så de borgernære velfærdsområder skånes. Herudover er der et effektiviseringskrav på 0,5% af budgettet i 2020. 

For By- og Kulturforvaltningen betyder det samlet set, at udvalget skal finde 79,5 mio. kr. fra 2020.

By- og Kulturudvalget har på sit møde den 25/6 godkendt deres budgetbidrag, og det er nu sendt videre til Økonomiudvalget. I kan læse hele budgetbidraget her i udvalgssagen.

Den 18/9 2019 er der 1. behandling af budget 2020 i Odense Byråd, og 2. behandling af budgettet finder sted den 9/10 2019. 

Kravene om omprioritering betyder, at det folkeoplysende område også vil blive berørt. Her er en opsamling over de forslag, der har direkte konsekvenser for foreningerne.

 

Selvejende haller samt idrætscentrene i Korup og Pårup i 2020

De kommunale tilskud til drift af disse idrætsanlæg fremskrives ikke fra 2020 til 2021. 

Samlet besparelse 470.000 kr. årligt.

 

Effektivisering af grønne områder

Samling af driften af de grønne områder i én enhed. De grønne områder er parkdrift og drift af boldbaner. Drift af boldbaner ligger i Fritid og Kultur og drift af parker i Drift og Anlæg. 

Samlet besparelse 500.000 kr. årligt.

 

Aktivitetstilskud (medlemstilskud)

Medlemstilskuddet til medlemmer over 65 år bortfalder. Det er ikke lovpligtigt at yde tilskud til denne gruppe. 

Samlet besparelse 1.800.000 kr. årligt.

 

Puljen ”Arrangementer og særlige begivenheder” 

Puljen bortfalder fra 2020. 

Samlet besparelse 886.000 kr. årligt.

 

Eliteidrætsområdet

bortfald af tilskud til Odense Elitecollege fra 2021 (besparelse 300.000 kr. årligt)
bortfald af puljen ”Internationale turneringer” fra 2020 (besparelse 100.000 kr. årligt)
reduktion af rammen til talentudviklingsinitiativer fra 2020 (besparelse 200.000 kr. årligt)

Samlet besparelse 600.000 kr. årligt.

 

Idrætspuljen – den åbne skole

Puljen til samarbejder mellem foreninger og skoler reduceres med 1.000.000 kr. årligt fra 2020. 

Samlet besparelse 1.000.000 kr. årligt.

 

Reduktion/tilpasning i Fritid og Eliteidræt

På grund af tilpasning af opgaver i Fritid og Eliteidræt og reducering af talentudviklingsinitiativer, så reduceres administrationen med 1.000.000 kr. årligt.

Samlet besparelse 1.000.000 kr.

I alt samlet besparelse 6.256.000 kr.

 

Øvrige områder, der kan berøre aftenskoler og foreninger


Bydelspuljen

Det foreslås, at Bydelspuljen reduceres med henholdsvis 5.000.000 kr. i 2020 og 2.500.000 kr. i 2021.

 

Center for Civilsamfund

Det foreslås, at centeret lukkes. Center for Civilsamfund har været borgernes ene indgang til frivillighed i Odense Kommune. 

Samlet besparelse på 2.186.000 kr. årligt. 

Der afsættes midler til Civilsamfundsarbejde, men der endnu ikke truffet beslutning om, hvordan midlerne skal udmøntes.

 

Livredderfunktion

Foreningerne vil fremover være i svømmehallerne om aftenen uden personale. 

Samlet besparelse på 500.000 kr. årligt. 

Opdateret 28-06-2019

By- og Kulturforvaltningen