Spring til indhold

Ny organisering

Fra Fritid og Eliteidræt til Fritid og Folkeoplysning - se hvad det betyder

Ny organisering 


By- og Kulturforvaltningen har valgt at ændre på organiseringen, hvilket sker som følge af et politisk ønske om at omprioritere midler til den nære velfærd. 

Præmissen for omorganiseringen er, at der skal være færre ledere, og derfor bliver 5 afdelinger i By- og Kulturforvaltningen til fire. 

Vores afdeling Fritid og Kultur forbliver som afdeling, men kontoret Fritid og Eliteidræt bliver nedlagt som selvstændigt kontor, og vi bliver pr. 1. november 2019 fusioneret med Odense Idrætspark. 

Det betyder, at den nuværende chef af Odense Idrætspark Rune Bille, fremover også bliver chef for folkeoplysningsområdet. 

Personalet fra Fritid og Eliteidræt flytter til Odense Idrætspark, når lokaleforholdene er afklaret. 

Det nye kontor kommer til at hedde Fritid og Folkeoplysning. 
 

By- og Kulturforvaltningen