Spring til indhold

Budget 2020 i Fritid og Eliteidræt

Så er budget 2020 vedtaget og det får betydning for foreningslivet

Konsekvenser for foreningslivet

Fritid og Eliteidræt har i lighed med mange andre afdelinger måtte aflevere penge til den besluttede omprioritering. Det betyder bortfald af puljer, tilskud og opgaver. 

Hvilke områder berøres af omprioriteringerne;

  • Medlemstilskud til over 65-årige bortfalder fra 1. januar 2020
  • Tilskud til de selvejende haller samt selvstyret i Paarup og Korup bliver ikke fremskrevet fra 2019 til 2020
  • Puljen til ”Arrangementer og Særlige Begivenheder” bortfalder fra 1. januar 2020
  • Puljen til ”Internationale turneringer” bortfalder fra 1. januar 2020
  • Der vil samlet set blive reduceret i indsatsen til eliteidræt og talentudvikling
  • Der vil ikke længere være livreddere tilstede i svømmehallerne, når der er forenings svømning – svømmeklubberne vil blive kontaktet direkte ift. hvornår det sker
 

By- og Kulturforvaltningen