Spring til indhold

Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget afholder suppleringsvalg, da udvalget mangler stedfortrædere

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Fritid og Folkeoplysning

65 51 53 11

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

fritid.bkf@odense.dk

Indbydelse

By- og Kulturforvaltningen indbyder til suppleringsvalg til Folkeplysningsudvalget indenfor grupperne idræts- og handicapforeninger, da udvalget desværre har oplevet forfald af medlemmer.

Suppleringsvalget finder sted torsdag den 5. december 2019 kl. 17.00  Odense Idrætspark, Israels Plads 3, 5200 Odense V, mødelokale 5 på 1. sal. Der er elevator på stedet.

Der skal vælges 2 stedfortrædere for idrætten og 1 repræsentant for handicapforeningerne. 

 

Hvem kan deltage og hvordan i suppleringsvalget?

Suppleringsvalget foregår efter samme regler som ved det almindelig valg af medlemmer til udvalget.

Der indbydes én repræsentant fra hver forening, som i 2019 har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud efter Folkeoplysningsloven eller har fået anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed. Der kan ikke mødes ved fuldmagt.

Tilmeld foreningens repræsentant ved at trykke på dette link, og tryk på den gruppe din forening tilhører.

Har du problemer med online-tilmeldingen så kontakt Fritid og Folkeoplysning. 

Ved indgangen til valglokalet vil der blive udleveret stemmeseddel, hvis foreningen står på tilmeldingslisten. Valglokalet er åbent fra kl. 16.45.

 

Fakta om Folkeoplysningsudvalget

Reglerne for valg af brugerrepræsentanter og stedfortrædere fremgår af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget. Du kan se den her ved at trykke på dette link.

Iht. Folkeoplysningslovens § 35 skal Odense Byråd nedsætte et udvalg, som skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed inddrages forud for vedtagelse af en politik, budget og regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Iht. vedtægtens § 3 stk. 1 fungerer udvalget i en 4-årig periode svarende til byrådsperioden.

Udvalget består af 13 medlemmer, hvor rådmanden er formand. Et medlem udpeges af Odense Byråd fra det politiske udvalg. Brugergrupperne er repræsenteret således:

  • 3 repræsentanter vælges blandt idrætsforeningerne
  • 2 repræsentanter vælges blandt børne- og ungdomskorps
  • 2 repræsentanter vælges blandt øvrige foreninger
  • 3 repræsentanter vælges blandt oplysningsforbundene
  • 1 repræsentant vælges blandt handicapforeningerne

Det tilstræbes, at der vælges stedfortrædere for hver brugergruppe svarende til gruppens antal af repræsentanter i udvalget.

Hvis der er spørgsmål til valg m.m. eller til tilmelding, så er I velkommen til at kontakte Vivian Glasdam Sørensen, tlf. 65515311, e-mail: vgs@odense.dk

Opdateret 08-11-2019

By- og Kulturforvaltningen