Spring til indhold

Vi åbner forsigtigt

Aftale om ekstra genåbning inden 6. april.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

En forsigtig genåbning udendørs

Efter regeringens pressemøder den 29. december 2020, 5. januar 2021,  13. januar, 28. januar og nu 25. februar 2021 så er det nu meddelt, at der genåbnes forsigtig udendørs - resten af aktiviteterne er fortsat nedlukket og indtil videre til 5. april 2021.

I går den 18/3 2021 blev der indgået ekstra aftale om genåbning inden 6. april 2021, hvor forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer fra 22. marts 2021.

 

Hvad betyder det for jer

  • Der ikke er adgang til møde- og aktivitetslokaler, svømme- og idrætshaller, gymnastiksale, klasse og faglokaler mm. i denne periode. Det gælder også, selv om I har nøgler til de kommunale lokaler, I benytter.
  • Der bliver ikke opkrævet gebyr i lukkeperioden – I skal ikke afbooke jeres tider, det gør vi.

Vi anbefaler, at I følger anvisningerne fra jeres respektive hovedorganisationer.

Udendørs aktiviteter - genåbnes fra 1. marts 2021

Toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold. Omklædningsrum må ikke benyttes til bad og omklædning. Der vil ikke være adgang til haller og klubhuse i øvrigt.


Forsamlingsloftet hæves til 50  personer fra 22. marts 2021, som må være til stede udendørs på samme sted, hvis der er tale om organiserede aktiviteter. 

Vi skal oplyse, at fodboldgræsbaner ikke må benyttes før 1. april og før der er givet tilladelse til fodboldklubberne fra Odense Kommune.

Det er besluttet, at udendørs idrætsfaciliteter tildeles til de brugere, som faciliteterne primært er anlagt til. Det vil sige, at fodboldbaner primært tildeles fodboldklubberne. 

 

Foreninger i egne og lejede lokaler

Foreninger i egne eller lejede lokaler skal følger samme anvisninger. Der vil ikke blive reduceret i de kommunale tilskud som følge af timer, der ikke kan gennemføres i lukkeperioden.

Det betyder, at I som forening ikke skal gøre noget aktivt på Fritidsportalen i forhold til tilskud og lokaler i lukkeperioden.

Vi opdaterer løbende omkring situationen på Fritidsportalen.

Professionel idræt

Der må fortsat udøves professionel idræt.

Det omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau indenfor en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold indenfor en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren.

Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række indenfor fodbold herre samt øvrig professionel idrætter, hvor hovedparten lever af indtægter fra deres idræt.

Booking af lokaler til professionel idræt

Da Fritid og Folkeoplysning afbooker alle tider, skal I kontakte jeres sædvanlige kontaktperson for at indgå aftaler, hvis I har hold eller aktiviteter, der i henhold til ovenstående kan kategoriseres som professionel idræt. 

 

Afvikling af generalforsamling

Det er nu muligt at afholde generalforsamling op til 50 personer udendørs, såfremt generalforsamlingen foregår i organiseret regi.

 

By- og Kulturforvaltningen