Spring til indhold

Restriktionerne fortsætter

Nedlukningen fortsætter og det gælder også fritidslivet. Indtil videre til 7. februar 2021.

Efter regeringens pressemøde den 29. december 2020, 5. januar 2021 og nu 13. januar, så er det nu meddelt, at nedlukningen fortsætter til den 7. februar 2021. 

 

Hvad betyder det for jer

  • Der ikke er adgang til møde- og aktivitetslokaler, svømme- og idrætshaller, gymnastiksale, klasse og faglokaler mm. i denne periode. Det gælder også, selv om I har nøgler til de kommunale lokaler, I benytter.
  • Der bliver ikke opkrævet gebyr i lukkeperioden – I skal ikke afbooke jeres tider, det gør vi.

Vi anbefaler, at I følger anvisningerne fra jeres respektive hovedorganisationer.

Udendørs aktiviteter

Udendørs aktiviteter må stadig gennemføres, men der vil ikke være adgang til toilet- og omklædningsfaciliteter.

Det skal bemærkes, at muligheden for at være op til 10 personer til stede ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge under 21 år ikke længere er muligt.

Der må som udgangspunkt kun være 5 personer til stede på samme sted samtidig udendørs.

Foreninger i egne og lejede lokaler

Foreninger i egne eller lejede lokaler skal følger samme anvisninger. Der vil ikke blive reduceret i de kommunale tilskud som følge af timer, der ikke kan gennemføres i lukkeperioden.

Det betyder, at I som forening ikke skal gøre noget aktivt på Fritidsportalen i forhold til tilskud og lokaler i lukkeperioden.

Vi opdaterer løbende omkring situationen på Fritidsportalen.

Professionel idræt

Der må fortsat udøves professionel idræt.

Det omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau indenfor en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold indenfor en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren.

Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række indenfor fodbold herre samt øvrig professionel idrætter, hvor hovedparten lever af indtægter fra deres idræt.

Booking af lokaler til professionel idræt

Da Fritid og Folkeoplysning afbooker alle tider, skal I kontakte jeres sædvanlige kontaktperson for at indgå aftaler, hvis I har hold eller aktiviteter, der i henhold til ovenstående kan kategoriseres som professionel idræt. 

 

By- og Kulturforvaltningen