Spring til indhold

Opfordring fra sundhedsberedskabet

Opfordring om skærpet opmærksomhed, hvis flere mennesker er samlet

Opfordring

Grundet stigningen af covid-19 smittetilfælde i Odense hen over de seneste dage følger her en opfordring fra Sundhedsberedskabet i Odense Kommune til at udvise skærpet opmærksom på smitterisiko ved begivenheder, hvor mange mennesker samles.

Ved store arrangementer, hvor mange mennesker samles, er der øget risiko for en smittespredning, såfremt der ikke udvises sund fornuft, hensyn og adfærd som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Anbefalinger

Det anbefales at være opmærksom på samt bidrage til formidling af Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring smittereducerende adfærd:

 

  • Vask ofte hænder eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Undgå håndtryk  kindkys og kram
  • Vær opmærksom på rengøring
  • Hold afstand- og bed andre tage hensyn.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan findes på styrelsens hjemmeside, hvor der også findes plakater, der kan downloades og ophænges i forbindelse med arrangementer.

For arrangører af begivenheder, hvor mange mennesker samles, skal man være opmærksom på de særlige regler, der pt gælder for forsamling af større menneskemængder. Forsamlingsforbuddet tillader pt. max. 50 mennesker samlet. Ved siddende kulturarrangementer er der mulighed for, at op til 500 mennesker kan deltage jf. Kulturministeriets retningslinjer.

 

Kulturministeriets regler og retningslinjer kan findes her

Retningslinjer for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum 

 

Særlig forsigtighed i Odense

Grundet den øgede smitte der pt. opleves i Odense, opfordres der til, at man udviser størst muligt hensyn og anlægger et forsigtighedsprincip, når der i retningslinjer og vejledninger er tale om anbefalinger eller forhold, der beror på en konkret vurdering.

Sundhedsberedskabet i Odense Kommune er gerne behjælpeligt med sundhedsfaglige råd og vejledning, hvis man som arrangør ønsker sparring og råd i forbindelse med afholdelse af et arrangement.

Sundhedsberedskabet i Odense Kommune kan kontaktes via Beredskabsansvarlig i By- og Kulturforvaltningen, Afdelingschef Henrik Littau- Jensen, mail hli@odense.dk eller tlf. 23989500.

Ved spørgsmål vedr. forsamlingsforbuddet og pladsindretning af en event kan der rettes henvendelse til Fyns Politi på 66 14 14 48.

 

By- og Kulturforvaltningen