Spring til indhold

Nye retningslinjer oktober 2020

Efter regeringens seneste opstramning af forsamlingsforbuddet, så er der nu nye vejledninger og retningslinjer klar.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Fritid og Folkeoplysning

20 51 13 57

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Fritidsafdelingen

Email

fritid.bkf@odense.dk

Sådan skal I forholde jer

Efter regeringens pressemøde fredag den 23. oktober 2020 er der nye retningslinjer gældende fra mandag den 26. oktober 2020. 
 
De nye retningslinjer betyder, at forsamlingsforbuddet på 50 personer sænkes til 10 personer. Der er en undtagelse, som I kan læse mere om nedenfor. 

Der er samtidig krav om mundbind i fritids- og idrætsfaciliteter fra den 29. oktober frem til den. 2. januar 2021.

I går 29. oktober kom de seneste anbefalinger til opdeling ift. aktiviteter m.m.. Hold jer orienteret hos de enkelte hovedorganisationer ift. jeres idræt og aktivitet.

Hvad betyder de nye retningslinjer

I kan læse mere på Kulturministeriets hjemmeside - siden er opdateret 29. oktober med de nyeste retningslinjer.

Modtag nyt om COVID 19-relaterede tiltag – tilmeld jer ved Kulturministeriet


Nedenfor er uddrag fra hjemmesiden, som er gældende i foreløbig 4 uger.

Hvad betyder undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter op til 21 år?

Der må fortsat afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle aktiviteterne forsvarligt.
 
Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år. Dog må der være de nødvendige voksne over 21 år som nævnt ovenfor.

  

Må der udøves breddeidræt?

Ja, man må stadig træne og spille kampe for alle aldersgrupper i f.eks. håndbold, gymnastik og andre aktiviteter, hvis man maksimalt er 10 personer til stede.

Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle aktiviteterne forsvarligt.

Er der forskel på regler ved udendørs og indendørs idræt?

Der gælder samme regler i forhold til forsamlinger udendørs og indendørs. Der skal dog bæres mundbind indendørs af alle tilskuere, personale og udøvere/deltagere, som ikke udøver idrætsaktiviteten. Det gælder f.eks. udøvere, der mellem kampe eller træning får rundt i en idrætshal.
 

Må man tage på kursus på en aftenskole?

Ja, hvis man maksimalt er 10 personer forsamlet.

Man må dog være op til 500 personer til stede, hvis elever og kursister i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane eller lignende. Læreren/underviseren/foredragsholderen må dog stå op undervejs i undervisningen.

Overnatning:

Det anbefales, at der ikke afholdes arrangementer med overnatning.
 

Må der udøves professionel idræt?

Ja. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere, herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttotruppe.
 

Må man opdele et lokale, så der er flere grupper på maksimalt 10 personer?

Ja, I må gerne opdele i zoner, når der trænes/er aktivitet. Husk, at der samtidig skal overholdes afstandskrav m.m.

Der må maksimalt være samlet 10 personer til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning. - vær opmærksom på præcisering af reglen, hvor der til hver gruppe på 10 skal være tilknyttet en træner/instruktør. 

Det er muligt at afholde arrangementer med flere end 10 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der skal dog igennem hele arrangementet holdes geografisk spredning, så grupperne aldrig kommer til at bestå af mere end 10 personer.

Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte mindre grupper af deltagere. 

 

Krav om mundbind fra 29. oktober 2020

Der skal bæres mundbind i ALLE idræts- og fritidsfaciliteter!

Sæt plakat på døren - her bruger vi mundbind. Den kan downloades her

  • Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg i indendørs fritids- og Idrætsfaciliteter mv.
  • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både de aktive udøvere, besøgende, tilskuere, forældre samt personale tilknyttet den pågældende fritids- og idrætsfacilitet, som ikke udøver fritids- og idrætsaktiviteten.
  • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).
  • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for udøvere mv. under en fritids- eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter udøvelse f.eks. udøvere, der mellem kampe, undervisning eller træning går rundt i en fritids- eller idrætsfacilitet mv.

Indberet smittetilfælde

Sundhedsberedskabet i Odense Kommune beder klubberne/foreningerne indberette, hvis der er smittetilfælde/-bekymringer i jeres forening, aftenskole eller facilitet således, at dette kan bidrage til det overordnede billede som Sundhedsberedskabet prøver at holde over smitteudbredelsen i Odense Kommune.

I kan kontakte den Sundhedsberedskabsansvarlige på vagt telefon 63751005. Bemærk; der kan ikke sendes sms til dette telefonnummer, da det er en vagttelefon med digitalt viderestil.

 

Foreninger i egne og lejede lokaler

Vi anbefaler, at foreninger i egne eller lejede lokaler følger samme anvisninger. Der vil ikke blive reduceret i de kommunale tilskud som følge af timer, der ikke kan gennemføres i lukkeperioden.
 

Foreninger i kommunale lokaler – I skal selv afbooke tider på Fritidsportalen

I skal afbooke de tider, I ikke får brug for som følge af ovenstående, så der ikke bliver opkrævet gebyr for disse timer.

Vejledning til afbooking findes her eller på Fritidsportalen

 

Generalforsamling

Generalforsamling må gerne afvikles, der gælder samme regler som ved aftenskoler. 

Man må dog være op til 500 personer til stede, hvis deltagere, elever og kursister i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane eller lignende. Læreren/underviseren/foredragsholderen må dog stå op undervejs i undervisningen.

Vi anbefaler fortsat, at I følger de retningslinjer, der meldes ud fra de enkelte organisationer.

Hjælpepakker videreføres

Regeringen og et bredt flertal af folketingets partier har indgået en ny politisk aftale, der sikrer, at en lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31. januar 2021.

Aftalen indebærer også, at aktivitetspuljen videreføres med 300 mio. kr., og puljen til breddeidrætten og foreningslivet videreføres med 150 mio. kr. Samtidig afsættes der også midler til en ny kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet. Og der etableres en ny biografpulje og et nyt genstartsteam, der skal understøtte nye, kreative løsninger i kultur-, idræts- og foreningslivet inden for rammerne af de gældende restriktioner.

På  organisationernes hjemmeside, kan I tjekke, om jeres forening kan søge. Det er fx ikke et krav, at en idrætsforening skal være medlem af DIF eller DGI for at søge støtte fra hjælpepakkerne. 

 

Se mere om aftalen.

 

Link til anbefalingerne hos de største hovedorganisationerne

DIF´s hjemmeside

DGI´s hjemmeside

 

 

By- og Kulturforvaltningen