Spring til indhold

Kulturministeriets retningslinjer udvidet fase 2

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af Covid-19 udbruddet.

Opdatering 28. maj 2020

Der er nu kommet retningslinjer fra Kulturministeriet.

Vi anbefaler, at I grundigt læser vedhæftet retningslinjer for genåbning af foreninger og aftenskoler. Retningslinjerne er omfattende, hvorfor vi her kun gengiver det absolut vigtigste:

Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der er symptomer med COVID-19, bør isolere sig hjemme, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

 • Retningslinjerne omfatter ikke idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport. Disse aktiviteter må ikke genoptages, hverken i forenings- eller aftenskoleregi.
 • Særlig opmærksomhed på at forsamlingsforbuddet på max. 10 personer fortsat er gældende (kan blive ændret fra 8. juni). I retningslinjerne skal I være opmærksomme på, at der er andre regler ved kulturarrangementer – ex. foredrag, siddende koncerter mm.
 • I lokaler med aktiviteter,
  • må der max. være 1 person pr. 4 kvadratmeter.
  • skal der være mindst 1 meters afstand mellem personer.
 • Ved aktiviteter med kraftig udånding – ex. sang, råb, foredrag mm. bør holdes 2 meters afstand.
 • Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner for frivillige og brugere bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde og mellem spisende i spiseafdelingen og afstandsmarkering ved betalingsstationer. 
 • Det er en forudsætning for genåbningen, at den nødvendige rengøring er til stede, også rengøring af fælles remedier mm. 
 • Der skal være adgang til at vaske hænder med vand og sæbe eller til håndsprit. Der bør ikke være fælles håndklæder.

 

By- og Kulturforvaltningen