Spring til indhold

Indberet smittestilfælde

Vi beder jer indberette smittetilfælde/-bekymringer i jeres foreninger

Indberet smittetilfælde

Sundhedsberedskabet i Odense Kommune beder klubberne/foreningerne indberette, hvis der er smittetilfælde/-bekymringer i jeres forening, aftenskole eller facilitet således, at dette kan bidrage til det overordnede billede som Sundhedsberedskabet prøver at holde over smitteudbredelsen i Odense Kommune.

I kan kontakte den Sundhedsberedskabsansvarlige på vagt telefon 63751005. Bemærk; der kan ikke sendes sms til dette telefonnummer, da det er en vagttelefon med digitalt viderestil.

På baggrund af regeringens udmelding fredag den 18. september 2020, skal vi særligt gøre opmærksom på følgende:

 

  • Salg i cafeterier og klublokaler skal stoppe kl. 22.00. Se notat om fortolkning af serveringssted
  • Forsamlingsforbuddet fastholdes til 50 personer
  • Ordningen for afvikling af superligakampe samt ordningen for andre indendørs og udendørs arrangementer med flere end 500 personer til stede gælder ikke længere. Det betyder, at der maksimalt kan være op til 500 siddende personer til stede samtidig ved afvikling af superliga-fodbold samt andre indendørs og udendørs idrætsarrangementer m.v.

Ovenstående gælder indtil videre frem til 4. oktober 2020.

Den samlede udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet er tilgængelig på hjemmesiden her 

Vi henviser fortsat til organisationerne for afklaring af specifikke problemstillinger indenfor de enkelte områder.

 

By- og Kulturforvaltningen