Spring til indhold

Hurtig nedlukning

Det kan desværre blive nødvendigt med lokale nedlukninger her under genåbningen

Hurtig og automatisk nedlukning

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger på sogneniveau.

Denne aftale er gældende for alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Modellen er trådt i kraft og betyder, at kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at lukke et sogn når følgende gør sig gældende:

  • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

Vi forventer derfor, at I følger udviklingen og er klar til at lukke jeres aktiviteter ned såfremt ovenstående gør sig gældende i det sogn jeres aktivitet er hjemmehørende.

Fritid og Folkeoplysning vil sende besked til de berørte foreninger, hvis en nedlukning kommer på tale. Hold derfor øje med jeres mail. 


By- og Kulturforvaltningen