Spring til indhold

Genåbning af foreningslivet 2021

Aftale om ekstra genåbning gældende fra 21. april 2021

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ny aftale klar

Den 15. april blev der indgået supplerende aftale om genåbning af Danmark. Det har også betydningLfor foreningslivet.

Da alle detaljer ikke er helt klarlagte vedrørende den yderligere genåbning, så opdaterer vi løbende denne side, når der kommer nyt. Hold jer derfor orienteret på denne side og/eller hos jeres hovedorganisationer. 


Den nye aftale fra 15. april betyder, at der åbnes op for

  • indendørs idræt i organiseret regi uden coronapas for børn og unge under 18 år fra den 21. april 2021. Genåbningen omfatter alle idrætsgrene med et forsamlingsloft på 25 personer. Personer over 18 år kan deltage, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. 
  • Indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer med krav om coronapas. 
  • foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder dog ikke sangaktiviteter. 
  • 500 siddende tilskuere i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjendsidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division med 1 meters afstand med egne ind- og udgang mv. og med krav om coronapas samt krav om registrering at samtlige tilskuere med henblik på understøttelse af smitteopsporing.
  • forsamlingsforbuddet udendørs er på 50 personer. Dette udfases trinvis til 75 personer den 6. maj, 100 personer den 21. maj og herefter bortfalder det. 

 

Retningslinjer fra Kulturministeriet

På Kulturministeriets hjemmeside ligger retningslinjer for aftalen. Her kan du se mere om;

Læs mere om "Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter.

Læs mere om "Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv

 

Hvad betyder det for jer

Der vil fra den 21. april 2021 være adgang til idrætsfaciliteter for børn og unge under 18 år uden coronapas, og voksne over 70 år med coronapas. 

For gruppen 18 år til 70 år er der fortsat ikke adgang til møde- og aktivitetslokaler, svømme- og idrætshaller, gymnastiksale, klasse og faglokaler mm. i denne periode. Det gælder også, selv om I har nøgler til de kommunale lokaler, I benytter.

Afbooking af tider – det skal I selv gøre!

Det betyder, at I selv skal afbooke de tider I har booket på Fritidsportalen, hvis de ikke benyttes. Der opkræves gebyr for ikke afbookede tider.

Udendørs aktiviteter

Toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold. Omklædningsrum må fortsat ikke benyttes til bad og omklædning, men kun kortvarige ophold.

Forsamlingsloftet fastholdes på 50 personer til 6. maj og ændres løbende jf. ovenstående, som må være til stede udendørs på samme sted, hvis der er tale om organiserede aktiviteter. 

Det er besluttet, at udendørs idrætsfaciliteter tildeles til de brugere, som faciliteterne primært er anlagt til. Det vil sige, at fodboldbaner primært tildeles fodboldklubberne. 

Foreninger i egne og lejede lokaler

Foreninger i egne eller lejede lokaler skal følge samme anvisninger. Der vil ikke blive reduceret i de kommunale tilskud som følge af timer, der ikke kan gennemføres i lukkeperioden.

Vi opdaterer løbende omkring situationen på Fritidsportalen.

Professionel idræt

Der må fortsat udøves professionel idræt.

Det omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau indenfor en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold indenfor en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren.

Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række indenfor fodbold herre samt øvrig professionel idræt, hvor hovedparten lever af indtægter fra deres idræt.

Afvikling af generalforsamling

Det er nu muligt at afholde generalforsamling op til 50 personer udendørs, såfremt generalforsamlingen foregår i organiseret regi. Forsamlingsforbuddet udfases se ovenstående 

 

Dette gælder fortsat fra aftalen 23. marts 2021

Indendørs idræt for voksne over 18 år og under 70 år genåbnes fra 6. maj 2021.
Øvrige indendørs aktiviteter for over 18 år og under 70 år åbnes fra  21. maj 2021.

 

By- og Kulturforvaltningen