Spring til indhold

Genåbning

Odense Kommune har - på baggrund af anbefalinger fra myndighederne og idrætsforbundene - besluttet at åbne en række udendørs faciliteter, som giver mulighed for, at visse aktiviteter kan genoptages.

Plakat til dig som træner udendørs - corona (Sundhedstyrelsens plakat)

Opdateret den 11. maj 2020

Herunder følger i 4 punkter opfølgning på regeringens udmelding den 7. maj 2020:

  • Udendørs arealer kan benyttes såfremt Sundhedsmyndighedernes og Specialforbundets Coronavejledninger overholdes. (har man ikke et specialforbund, eller har det specialforbund man har, ikke udstukket corona-retningslinjer, kan de kommunale arealer dermed ikke benyttes … altså ingen ændringer til de sidste 14 dage.)
  • De udendørs kommunale arealer i Odense kommune er klar til brug fra mandag den 11. maj … opstregning af fodboldbanerne vil dog først være klar til sæsonstart i august 2020.
  • Odense Kommune definerer professionel idræt som idrætsgrene, der konkurrerer i den bedst række under et CVR nummer, og hvor størstedelen af deltagerne har udførelsen af deres idrætsgren som deres primære erhvervsindtægt.
  • Opstilling og brug af sprit og spritdispensere er de enkelte klubbers eget ansvar i alle henseender (praktisk og økonomisk)
 

21. april 2020

Der er alene tale om udendørs aktiviteter, som ikke indeholder kropskontakt, og som kan afvikles inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, der er offentliggjorte på cornasmitte.dk. Der henvises også til plakat udarbejdet af Sundhedsstyrelsen

 

Betingelser for at genoptage

Hvis I ønsker at genoptage en udendørs aktivitet, skal følgende være opfyldt:

  • Den relevante idrætsorganisation har godkendt en igangsætning
  • Alle retningslinjer fra organisation og specialforbund bliver overholdt
  • Der må ikke finde aktiviteter sted på de kommunale faciliteter uden en forudgående positiv udmelding fra den relevante organisation eller idrætsspecialforbund
  • Regeringens og sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger skal overholdes

Det bliver ikke som før

Vi understreger, at genåbningen af visse udendørs faciliteter ikke betyder en fuldstændig tilbagevenden til situation før corona-smitten. Det er nødvendigt at tilpasse sin aktivitet, så der er maksimalt 10 personer samlet og med minimum to meter imellem hinanden.

Odense Kommune forventer, at de relevante udendørs anlæg kan tages i brug ved udgangen af uge 17.

 

Indendørs faciliteter

Det skal understreges, at alle kommunale indendørs idræts- og fritidsfaciliteter fortsat er lukket. Det gælder også omklædningsrum, toiletter mm. Vi henstiller fortsat til, at også private indendørs idræts- og fritidsfaciliteter holdes lukket.

Hvis I råder over kommunale klublokaler, som I ønsker at gøre klar og rengøre, til aktiviteterne kan påbegyndes, så er I velkommen til at kontakte os for at aftale nærmere om, hvordan det kan ske i praksis. Vi henstiller fortsat til, at lokalerne først klargøres, når der er en realistisk forventning om, at aktiviteterne kan genoptages.

 

Kontaktperson – Dorte Ankjær Nielsen (dan@odense.dk).

By- og Kulturforvaltningen