Spring til indhold

Afvikling af generalforsamling m.m.

Fritid og Folkeoplysning fastholder fristen for medlemsindberetning og tilskud, men udsætter frist for afvikling af generalforsamling

Indberetning af medlemstal 2020 og ansøgning om medlemstilskud

Vi skal bede om, at I indberetter medlemstal for 2020 og søger medlemstilskud på Fritidsportalen inden 1. juni 2021. 

Medlemstilskuddet vil blive udbetalt, når det er søgt. Det forudsættes, at foreningen afvikler generalforsamling og uploader materiale inden nedenstående frist. 

 

Generalforsamling 2021 – frist forlænges

Covid-19 påvirker stadig muligheden for at få afholdt generalforsamling 2021 i foreningslivet.

Det kan for mange foreninger betyde, at I er nødt til at rykke generalforsamlingen til forsamlingsforbuddet giver mulighed for at indbyde og afvikle den. Heldigvis ser det ud til, at forsamlingsforbuddet udfases stille og roligt hen over de næste måneder, og det er helt ophævet i august. 

Vi opfordrer derfor til, at I får indbudt/inviteret til generalforsamling, så snart det er muligt. 

Derfor forlænger vi fristen for upload af materiale såsom godkendt regnskab og referat fra generalforsamling til 15. september 2021. 

 

Lokaletilskud 

For de foreninger der modtager lokaletilskud 2021, kan ”Afregning af lokaletilskud 2020” oprettes på Fritidsportalen, hvorefter vi udbetaler 2. rate af lokaletilskud 2021.

Hvis I ønsker at få ”Afregningen af lokaletilskud 2020” beregnet, skal vi bede jer om, at I uploader regnskab 2020 (selvom det ikke er godkendt endnu) sammen med bilag for vedligeholdelse og evt. bilag for andre udgifter, der ikke kan aflæses direkte i regnskabet på selve ”Afregning af lokaletilskud 2020”. 

Hvis generalforsamlingen ikke godkender regnskab 2020, vil foreningens afregning skulle beregnes på ny alt efter årsagen.

By- og Kulturforvaltningen