Spring til indhold

Fastholde medlemmer

Det er vigtigt at foreningens medlemmer udviser stor loyalitet i denne svære tid.

Forsøg at fastholde medlemsskaber trods nedlukning

Flere af jer oplever måske, at få medlemmer henvender sig til foreningen for at få refunderet kontingent for denne periode. Efter henvendelse til chefjurist Steen F. Andersen fra DGI, har vi modtaget følgende svar.

"Hvad skal vi svare, hvis der bliver spurgt til, om medlemmerne får noget af kontingentet refunderet, fordi der har været en periode, hvor der ikke var aktivitet som følge af Coronasituationen?

I kan svare, at der ikke betales noget tilbage. Et kontingent er udtryk for en betaling for medlemskabet af foreningen, og er ikke bare betaling for en bestemt mængde træning, kampe mv."

Foreningen har i nedlukningsperioden en række omkostninger, som ikke kan reduceres eller fjernes. Så hvis foreningen skal eksistere, når der igen er mulighed for at afvikle aktiviteter, så er der brug for medlemmernes opbakning og loyalitet.

Det er derfor vigtigt, at medlemskaber fastholdes, så tingene normaliseres så hurtigt som muligt efter nedlukningen. Der kan selvfølgelig være familier som er hårdt ramt af krisen pga. afskedigelser, men de fleste vil nok være loyale mod foreningen.

By- og Kulturforvaltningen