Spring til indhold

Fakturering af foreningstimer

Fritid og Folkeoplysning anbefaler, at hallerne fakturerer foreningerne som normalt i marts og april.

Fritid og Folkeoplysning yder lokaletilskud i nedlukningsperioden

Det er besluttet, at Fritid og Folkeoplysning ikke ændrer på lokaletilskuddet til timer i forenings- og/eller selvejende haller under nedlukningen. Det betyder, at foreningerne kan afregne lokaletilskud som om timerne er gennemført som planlagt.

Af samme årsag anbefaler Fritid og Folkeoplysning, at de forenings-og selvejende haller fremsender opkrævning til foreningerne på timer i nedlukningsperioden.

Hvis I ikke fakturerer foreningerne, så kan de selvfølgelig ikke søge om lokaletilskuddet hos os. 

IFFD med henvendelse om kompensation

Rådmand og formand for IFFD Jane Jegind har i dag sendt opfordring til kulturministeriet, erhvervsministeren og medlemmerne af Kultur- og erhvervsudvalget om at se på kompensation til de selvejende haller. 


Se brevets ordlyd her - det er også kommet gennem IFFDs nyhedsmail idag. 

By- og Kulturforvaltningen