Spring til indhold

Anden fase af genåbning - supplerende oplysninger

På baggrund af Statsministerens udmelding omkring 2. fase for genåbning, vil vi i dag den 12/5 2020 gerne supplere med følgende vigtige beskeder

Fase 2 af genåbningen

Som I er bekendt med, så følger Odense Kommune de retningslinjer og udmeldinger vedr. Corona-Krisen, der kommer fra de centrale myndigheder.
 
På baggrund af Statsministerens udmelding omkring 2. fase for genåbning, vil vi i dag gerne supplere med følgende vigtige beskeder.

OBS: 14/5 2020 - Fra Kulturministeriet.

Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv - udendørs. 

 

1. Yderligere åbning af udendørs faciliteter, herunder fodboldbaner for foreningsbrug 

Ovennævnte betyder, at der bl.a. kan opstartes flere udendørs foreningsaktiviteter, herunder fodboldaktiviteter på Odense Kommunes udendørs arealer - herunder fodboldbaner. Alle fodboldbaner er klar til brug.

Det er dog et krav fra Odense Kommunes side, at igangsatte aktiviteter på kommunens udendørsarealer/boldbaner, lever op til den ”Fælles udmelding mellem Kommunernes Landsforening (KL), DIF, DGI og DBU”. Dette for at sikre, at de udendørs idræts og foreningsaktiviteter kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt.


I forhold til ovennævnte opfordres foreningerne til at kontakte eget forbund/paraplyorganisation med henblik på eventuelle særlige retningslinjer for den enkelte aktivitet. Dette for at sikre, at aktiviteten lever op til de sundhedsmæssige anbefalinger, herunder antal af deltagere max. må andrage 10 personer.

Endvidere skal det understreges, at det er den enkelte forenings ansvar, at tilrettelægge aktiviteterne, så de lever op til ”Fælles udmelding mellem KL, DGI, DIF og DBU”, herunder sikre, at der indenfor foreningens aktiviteter prioriteres, så alle medlemmer får gavn af genåbningen.

Boldbanerne behøver ikke at blive kridtet op, men de skal afmærkes tydeligt, og de enkelte klubber er selv ansvarlig for dette. DBUs plakat over banestørrelser - OBS: Der er kommet ny udmelding fra DBU i går 12/5 vedr. opkridtning og baneinddeling. Vær opmærksom på dette. 

DBUs anbefalinger kan læses her:

For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at det må forventes at kommunens folkeskoler vil benytte boldbaner og udendørs arealer i større omfang end normalt. Skoler vil have 1. prioritet til boldbaner og udendørsarealer.

Sundhedsstyrelsens plakat til udendørs idræt

I kan også læse mere om de retningslinjerne for udendørs aktiviteter, som SKAL overholdes her.

Den forening, der normalt har brugsret til udendørsarealerne har også fortrinsret til banerne nu – lige som før corona.

Klubfaciliteter:
Odense Kommune har valgt, at følge den ”Fælles udmelding fra KL, DIF, DGI og DBU”. 

Derfor vil klubhuse, omklædningsfaciliteter og toiletter fortsat være lukket og kan ikke benyttes til aktivitet, herunder mødeaktivitet. 

Dette betyder, at der skal klædes om hjemmefra og at der ikke er adgang til toiletter i forbindelse med foreningsaktiviteterne.

Der vil være tilladt adgang for, at foreninger kan hente materiale og udstyr i tilhørende redskabs- og materialerum. Men ophold i disse lokalerne er ikke tilladt. 
Såfremt der er klubber, hvis redskabs- og materiale ligger i tilknytning til en skole, er det klubbens eget ansvar at koordinere med den pågældende skole vedr. adgangsmuligheder. 

De påkrævede ekstra værnemidler i forbindelse med den øgede rengøring af kontaktflader og eventuelle fælles rekvisitter, er foreningerne selv ansvarlige for. 

 

2. ”Professionel idræt uden tilskuere”

Der åbnes for at professionelle idrætsaktiviteter kan genoptages. Afviklingen skal dog ske uden tilskuere og efter bekendtgørelse om professionel idræt, som kommer snarest muligt. 

 

Nedenstående er fortsat gældende:

  • Lukning af indendørs idræts- og fritidsfaciliteter mv. dog nu frem til og med 7. juni 2020.
  • Midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. Forbuddet gælder også frem til og med den 7. juni 2020. 
  • For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. er der indtil videre forbud frem til den 31. august 2020. 

Hvad angår svømmehaller og fitnesscentre. Så må det forventes, at disse først åbner i forbindelse med fase 4 i genåbningen.

Vi forventer naturligvis, at alle frivillige foreninger (idrætsforeninger, aftenskoler, korps, øvrige foreninger mfl.) følger de gældende regler, samt anbefalingerne fra de store paraplyorganisationer omkring udendørs faciliteter og aktiviteter.
 
I øvrigt opfordre vi til, at alle til enhver tid følger myndighedernes anvisninger på 

 

Senest nyt fra myndighederne
Retsinformation
samt på paraplyorganisationernes hjemmesider

 

I forhold til den annoncerede 3. og 4. fase i genåbningen, kan vi på nuværende tidspunkt ikke komme med en konkret udmelding, hvilket vi håber på forståelse for. 

Afslutningsvis vil vi gerne kvittere for den store forståelse vi møder hos jer alle. Vi oplever kun, at I alle fortsat tager et stort medansvar og tager situationen alvorligt. TAK for det.

 

By- og Kulturforvaltningen