Spring til indhold

Aktiviteter kan genoptages

Vi mangler desværre stadig specifikke retningslinjer fra Kulturministeriet, men aktiviteter kan genoptages - dog ikke idræt - efter følgende retningslinjer

Kun aktiviteter og ikke idræt i denne omgang

Der kan afvikles aktiviteter i kommunale og private lokaler. Det vil sige kun selve aktiviteten, ikke socialt samvær før og efter aktiviteter.

 

Hvordan og hvilke

De aktiviteter, der kan genoptages gælder aftenskoler, spejdere og lignende. Det betyder, at indendørs folkeoplysende aktiviteter, der ikke er idræt, kan genoptages, som nævnt nedenfor.

  • Aktiviteter i kommunale sports- og fritidshuse med kommunal rengøring kan genoptages fra 2. juni 2020. 
  • Aktiviteter i kommunale sports- og fritidshuse, hvor foreningerne selv gør rent, kan genoptages fra 27. maj 2020.
  • Aktiviteter i klasse- og faglokaler i uge 23 (2. – 4. juni) skal bookes igen, da disse aktiviteter af afbooket. Booking sker ved henvendelse til Lotte Krog Frikke Petterson (lokpe@odense.dk) og Gitte Fahlén (gbj@odense.dk). Aktiviteter i klasse- og faglokaler skal koordineres med rengøringen, derfor skal anmodning om booking være Fritid og Folkeoplysning i hænde senest torsdag den 28. maj 2020 kl. 12.00.
  • Salg i cafeterier i forbindelse med private og kommunale lokaler kan ske fra 28. maj 2020. Der må ikke ske ophold i lokalerne – kun salg. Se evt. mere for retningslinjer
  • Aktiviteter i klasse- og faglokaler er booket fra 8. juni og frem. HUSK af afbooke jeres tider, hvis I ikke ønsker at gennemføre aktiviteterne resten af sæsonen.

Alle aktiviteter forudsættes at overholde alle gældende retningslinjer – herunder skal I være særligt opmærksom på gældende forsamlingsforbud (pt. 10 personer inkl. leder, instruktør, lærer osv.), sundhedsmyndighedernes retningslinjer mm.

 

Hvis I er i tvivl, så kan I orientere jer i de retningslinjer, der er for udendørsaktiviteter (ex. møde direkte til aktiviteten, mindre grupper, rengøring af fælles kontaktpunkter mm.).

Bemærk at opstilling og brug af sprit og spritdispensere er de enkelte foreningers eget ansvar i alle henseender (praktisk og økonomisk).

Vi håber, at ovenstående retningslinjer ligger indenfor de udmeldinger, der kommer fra ministeriet, og skriver til jer igen, når der kommer nyt derfra.

 

By- og Kulturforvaltningen