Spring til indhold

Overnatning på skoler

Godkendte folkeoplysningende foreninger i Odense Kommune kan søge om lokaler til overnatning.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 19

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Sådan søger du lokaler til overnatning:

Det er muligt for foreninger at låne lokaler til overnatning. Men, der er nogle krav der skal være opfyldt. 

  • Ansøgningen kan sendes hele året, dog senest 6 uger før arrangementet
  • Gebyr for overnatning er 25 kr. pr. person pr. nat.
  • Lokalerne skal afleveres ryddet og rengjorte.
  • Hvis ekstraordinær rengøring har været nødvendig, eller hvis der har være hærværk og tyveri på skolen, vil der blive fremsendt regning til foreningen.

Fritid og Folkeoplysning behandler jeres ansøgning og sender den til Beredskab Fyn, hvorefter du vil modtage svar. 

Retningslinjer for midlertidig overnatning finder du på www.odense.dk/fritidsportalen - se offentlig dokumenter


Der er i Odense Kommune etableret et vagtværn, og de har i det senest år oplevet, at der på flere skoler er fundet overnatning sted, som Beredskab Fyn ikke har givet tilladelse til. 


Lokalerne stilles til rådighed til overnatning for:

  • godkendte børne- og ungdomsforeninger til lokale stævner og arrangementer med udenbys deltagelse.
  • folke- og ungdomsskolernes elevorganisationer og -sammenslutninger til lokale arrangementer med udenbys deltagelse og foreninger godkendt af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)


By- og Kulturforvaltningen