Spring til indhold

Kommunale klubhus må ikke udlejes til fester

Når det gælder fester, er der forskellige regler for kommunalt ejede klubhuse og huse, som er ejet af foreninger. Men når det gælder støj og udendørs arrangementer er der ens regler.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
20 51 13 57

Fritid og Folkeoplysning

Israels Plads 3
5200 Odense V Odense V

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Fritidsafdelingen

Email

fritid.bkf@odense.dk

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Tors 09.00 - 15.30
Fredag 09.00 - 12.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Ons 09.00-15.30
Torsdag 09.00-17.30
Fredag 09.00-13.00

Inge private fester

Odense Kommune stiller op mod 100 klubhuse gratis til rådighed for liges å mange foreninger, som blot skal betale 10 procent af driftsudgifterne. For dem alle gælder, at de må bruges til klub- og foreningsfester, men de må ikke udlejes eller udlånes til fester – og de må heller ikke benyttes af medlemmerne eller bestyrelsen til private fester. Det vil sige, at en forening gerne må holde en fest for sine medlemmer, men f.eks. må formanden ikke holde sin datters konfirmation i klubhuset. 

– Årsagen er, at udlejning eller udlån af klubhusene vil være urimelig konkurrence i forhold til forsamlingshuse og private, der udlejer lokaler til fester, og det må vi ikke som kommune bruge vores bygninger til, siger teamleder Dorte Nielsen, Fritid og Folkeoplysning. 


– Derimod må de klubber og foreninger, der selv ejer deres klubhus, og som får tilskud fra kommunen, godt leje og låne huset ud til fester. 

Udendørs fester

For alle udendørs fester og arrangementer – også dem i telt – på foreningens eller klubhusets arealer gælder de samme regler, og når det er udendørs, skal der i alle tilfælde søges tilladelse hos såvel politiet som kommunen. 


Ansøgningsskema til kommunen ligger på www.odense.dk  – indsend det udfyldte skema til udarr@odense.dk   

Støj

Der er også regler for støj, og her er grundreglen, at musik og anden støj ikke må genere. – Det handler helt enkelt om at vise hensyn til naboerne, og f.eks. kan det ikke lade sig gøre at feste med åbne vinduer og døre, siger miljøsagsbehandler i Odense Kommune, Lone Bjerre. 

– Hvis en forening, der har eget klubhus, holder fester eller lejer huset ud til en fest, så sidestilles det med udlejning af et forsamlingshus og er derfor omfattet af ”Regulativ om miljøkrav til restaurationer”. Lone Bjerre tilføjer, at i praksis gælder samme regelsæt for foreningsfester i kommunens klublokaler. 


Få mere at vide

Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte Fritid og Folkeoplysning, Sonja Borg på tlf. 65 51 53 22 og miljøsagsbehandler Lone Bjerre på tlf. 65 51 24 96.  
By- og Kulturforvaltningen