Spring til indhold

Gebyr på lokaler

- vi opkræver gebyr for aftenskoler og foreningers lån af lokaler.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 19

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Odense Kommune opkræver gebyr for lån af gymnastiksale, idræts-, svømme-, og skøjtehaller samt kommunale sports- og fritidshuse.

Taksterne er:
  • Gymnastiksale 12 kr. pr. time
  • Små sportshaller 17 kr. pr. time
  • Idræts-, svømme- og skøjtehaller 24 kr. pr. time
  • Benyttelse af kommunale sports- og fritidshuse 10% af driftsudgifterne

Fritid og Folkeoplysning sender opkrævningen bagud i juni og december hvert år.
I de kommunale huse opkræves gebyret kvartalsvis bagud.

Aflysning af tid:
Husk, at afmelde jeres lokale, hvis lokalet ikke benyttes!

Det gør I på www.odense.dk/fritidsportalen - log på og vælg "vis bookinger".By- og Kulturforvaltningen