Spring til indhold

Fritidsudvalg

- fritidsudvalget er jeres mulighed for at drøfte og få indflydelse på forskellige forhold på skoler, fritidshuse eller andre anlæg.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 19

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Odense Byråd har besluttet, at der i tilknytning til kommunens folkeskoler oprettes fritidsudvalg.

 

I udvalget sidder 2-5 repræsentanter valgt af og blandt fritidsbrugerne på skolen. Til valget indkaldes én repræsentant for hver af de foreninger m.v., der af Odense Kommune er godkendt til at have timer på den pågældende skole i den sæson, hvor valget skal finde sted.

 

Repræsentanterne er valgt for en to-årig periode. (1. august - 31. juli)

 

Fritidsudvalgets formål er, at sikre kontakten mellem fritidsbrugerne og skolen samt medvirke til løsning af sager vedrørende anvendelse af folkeskolens lokaler og faciliteter i fritiden.

 

Fritidsudvalget kan herudover til rådmanden for By- og Kulturudvalget udtale sig om forhold, der vedrører fritidsbrugerne på den enkelte skole, herunder

  • fordeling af lokaler - fritidsudvalget indsender forslag til fordeling af gymnastik- og haltimer til By- og Kulturforvaltningen.
  • ordensreglement for benyttelse af lokaler efter skoletid
  • den årlige vedligeholdelsesplan for skolen
  • nyanskaffelser af rekvisitter, som også benyttes af fritidsbrugerne
  • andre forhold, bla. rengøring og tilsyn

By- og Kulturforvaltningen