Spring til indhold

Driftsjournaler på lokaler

Beredskab Fyn har strammet op på reglerne omkring brug af lokaler der er godkendt til mere end 150 personer

Eksempel på, hvordan en driftsjournal ser ud

Beredskab Fyn har strammet op på reglerne omkring benyttelse af lokaler, der er godkendt til mere end 150 personer, således at der dagligt skal føres driftsjournal i det enkelte lokale.

 

Hvad er en driftsjournal?

En driftsjournal er en blanket, se billede herover, hvor I udfylder om flugtveje er ryddede, belysning i orden m.m. Driftsjournalen skal kun udfyldes i lokaler, der er godkendt til mere end 150 personer.

Men, den skal udfyldes uagtet om der er 5 eller 184 personer i lokalet.

Odense Kommunes Ejendomsafdeling er ved at udvikle en app - når den løsning er udviklet, så vil der blive informeret om dette. Indtil da, skal papirblanketten udfyldes. 

 

Hvem skal vide dette?

Det er vigtigt, at alle foreningens trænere og instruktører informeres om dette, så reglerne overholdes.

 

Sådan gør du

Foreningen skal udfylde en blanket, som ligger her på Fritidsportalen

Blanketten findes også her på Beredskab Fyns hjemmeside : https://beredskabfyn.dk/selvbetjening 

For foreninger der er på en kommunal skole, vil det være den tekniske serviceleder der på skoledage fører driftsjournalen. Det betyder, at lørdag og søndag samt på fri-/og helligdage er det foreningen, som har ansvaret for at føre driftsjournal.

 

Opbevaring af driftsjournaler

Det er op til det enkelte sted, hvor driftsjournalerne opbevares. I er derfor nød til, at spørge den tekniske serviceleder på stedet, hvordan I skal forholde jer. 

Blanketten skal opbevares i mindst 3 måneder og på forlangende kunne fremvises til Beredskab Fyn.

 

Har I spørgsmål?

Er der spørgsmål til ovenstående, skal al henvendelse rettes til Beredskab Fyn på: https://beredskabfyn.dk/kontakt


By- og Kulturforvaltningen