Spring til indhold

Tusindårsskoven, Elsesmindevej

Tusindårsskoven mellem jernbanen og Odense Eventyr Golf.

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Området er ca. 74.000 m² og ligger mellem jernbanen og Odense Eventyr Golf. Det er et åbent græsareal med en bakke omkranset af nyere skovbeplantning. Skovbeplantningen gør det forholdsvist nemt at hegne området ind.

Se oversigtsbillede af Tusindårsskoven


Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Elsesmindevej og fra vejen gennem golfbanens arealer.

 

Redningsvej

Der er redningsvej fra Falen.

Cykel- og fodgængeradgang

Der er stiadgang fra nord gennem kolonihaverne ad Elsesmindevej og fra syd via stien gennem golfbanen.

Parkering

En del af græsarealet ved Tusindårsskoven (den østlige eller vestlige del) samt ”cigaren” (græsareal over for Dyrskuepladsen mellem banen og Kløvermosevej øst for Falen) kan bruges til parkering.

Offentlig transport

Der er ingen offentlig transport direkte til området. Busserne har stoppested på Roesskovsvej og Kløvermosevej. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

Placering af scene

Skal du bruge en scene til dit arrangement, skal du placere den med front mod sydvest (golfbanen). Dermed kan bakken bruges til tilskuerpladser.

El, kloak og vandtilslutning

Der er tilslutning til el, men der er ingen tilslutning til vand eller kloak.

El-skab:
2 gange 125A CCE stikdåser (3x400V)
2 gange 63A CCE stikdåser (3x400V)
2 gange 32A CCE stikdåser (3x400V)
4 gange 16A CCE stikdåser (3x400V)
3 gange 16A CCE 3pol blå (230V)
6 gange 13A alm. danske stikdåser (230V)


 

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Du kan anvende arealet til store og sene arrangementer, og arealet egner sig også til spejderarrangementer og andre flerdages arrangementer.

Ved store arrangementer stiller vi krav om, at politihjemmeværnet leder trafikken. Ved arrangementer med et stort antal publikummer stiller vi desuden krav om, at du skal opstille et hegn på jernbanens nordside (mod kolonihaven) for at forhindre, at tilskuerne krydser banelegemet.

Arrangementet skal slutte senest kl. 23.00.

By- og Kulturforvaltningen