Spring til indhold

Stige Ø, Østre Kanalvej

Stige Ø mellem den gamle og den nye kanal.

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Området godt 0,5 km² og ligger på tangen mellem den gamle og den nye kanal. Der er adgang til området fra Østre Kanalvej.
 
Området er en gammel losseplads. Der indvindes gas i området, og der er derfor en del anlæg, brønde og rør, som ikke må beskadiges.

Det er forbudt at bruge åben ild uden for den etablerede bålplads.

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Østre Kanalvej.

Redningsvej

Der er redningsvej fra Østre Kanalvej.

Cykel- og fodgængeradgang

Man kan cykle langs kanalen og ad Østre Kanalvej. Der er anløbsbro på vestsiden ved porten, hvor Østre Kanalvej ophører med at være asfaltvej og bliver grusvej.

Parkering

Der er i mindre omfang parkeringsmuligheder langs Østre Kanalvej.

Offentlig transport

Busserne har stoppested i Stige på kanalens nordside (ved stige-færgen). Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.
 
Bemærk at Stigefærgen ikke sejler i weekender og på helligdage fra midten af september til midten af april.

Placering af scene

Du kan ikke placere en scene i området, da det ikke egner sig til scenearrangementer.

El, kloak og vandtilslutning

Der er ingen tilslutning til el, vand eller kloak.

Arrangementets karakter og sluttidspunkt for arrangementer

Arealet egner sig til friluftsaktiviteter af mange slags. På stedet er der en mountainbike bane, legeplads og anløbsbro.

Der er ikke noget krav til, hvornår dit arrangement skal slutte, så længe du ikke bruger elektrisk forstærket lyd.

Her kan du læse mere om Stige Ø.

By- og Kulturforvaltningen