Spring til indhold

Sortebrødre Torv, Claus Bergs Gade

 

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Torvet ligger vest for H.C. Andersen Hotel og er ca. 1.200 m². Pladsen har hård belægning og er omkranset af en stammehæk. Torvet er en del af det historiske bymiljø i H.C. Andersen kvarteret, hvor der afholdes grønttorv hver lørdag og onsdag kl. 6.00 til 15.00.

Se oversigtsbillede af Sortebrødre Torv.

 

Adgang med udstyr

Sortebrødre Stræde er adgangsvej for udstyr.

 

Redningsvej

Sortebrødre Stræde er redningsvej.

 

Cykel- og fodgængeradgang

Seks mindre veje mødes i torvet, hvoraf de fire er en del af gågadesystemet. Der er cykeladgang fra Th. B. Thriges Gade, Overgade og Hans Mules Gade.

 

Parkering

Der er parkeringsareal ved Koncerthuset.

 

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Hans Mules Gade. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

 

Placering af scene

Du kan ikke placere en scene på torvet, da det ikke egner sig til det.

 

El, kloak og vandtilslutning

Der er tilslutning til el i et skab ved Lørups Vinstue. Der er ingen vand- eller kloaktilslutning.

 

Arrangementets karakter og sluttidspunkt for arrangementer

Du kan anvende arealet til markedsaktiviteter, og du kan få tilladelse til at spille uforstærket musik i forbindelse med torvedagene.

Arrangementet skal slutte senest kl. 19.00

By- og Kulturforvaltningen