Spring til indhold

Kongens Have, Østre Stationsvej/Jernbanegade

Lån Kongens Have til dit arrangement.

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Området ligger i centrum ved Odense Banegård, og det er afgrænset af alléen mod øst, Odense Slot og det tilhørende haveanlæg, Jernbanegade og Østre Stationsvej.

Området er en park på ca. 12.500 m² med grusstier og små pladsdannelser. Det er centralt beliggende og et gennemgangsområde til byen fra Odense Banegård Center.

Du hverken kan eller bør hegne området ind, og du skal holde alle stier fri for udstyr.
 

Adgang med udstyr

Diagonalstien fra Jernbanegade over for Odense Katedralskole til banegårdscenteret er en tilkørselsvej, og du skal holde denne sti fri for udstyr.

Redningsvej

Diagonalstien fra Jernbanegade over for Odense Katedralskole til banegårdscenteret er ligeledes en redningsvej, og du skal derfor holde den fri for udstyr.

 

Cykel- og fodgængeradgang

Der er stiforbindelser til Skt. Hans Plads og parkeringsarealet ved Marie Jørgensens Skole.

 

Parkering

Der er parkeringsarealer ved Odense Banegård Center, Gråbrødre Parkeringshus, Odense Slot og under Banegårdspladsen. Desuden er der parkeringsarealer i umiddelbar nærhed ved Skulkenborg.

Offentlig transport

Busserne har stoppesteder ved Odense Banegård Center og på Østre Stationsvej. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

 

Placering af scene

Skal du opstille en scene, skal du placere den med ”ryggen” mod teateret, og du skal placere scene, telt m.m. i havens vestlige del ved belægningen med græsarmering. Du skal holde arealet foran Odense Slot fri for alt udstyr.

 

I eksamensperioden uge 21-26 må lydprøver og koncerter først starte kl. 15.30. 

 

El, kloak og vandtilslutning

Der er tilslutning til el, vand og kloak.

Stort el-skab: 

 

 

2 stk. 3 gange 125A CCE stikdåser  

 

 

2 stk. 3 gange   63A CCE stikdåser  

 

 

2 stk. 3 gange   32A CCE stikdåser

 

 

4 stk. 3 gange   16A CCE stikdåser

 

 

2 stk. 3 gange   10A alm. danske stikdåser (400V)

 

 

3 stk. 1 gange   10A CCE stikdåser (230V)

 

 

3 stk. 1 gange   10A alm. danske stikdåser (230V)

 

 

 

 

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Parken egner sig til mellemstore arrangementer, hvor tungt materiel ikke belaster græsset, træerne og belægningerne.

Er musik en del af dit arrangement, skal du bruge et lydbegrænsningsanlæg.

Arrangement skal slutte senest Kl. 23.00.

Her kan du læse mere om Kongens Have.

By- og Kulturforvaltningen