Spring til indhold

I. Vilh. Werners Plads

I. Vilh. Werners Plads bag rådhuset

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Området er ca. 1.200 m² og ligger i centrum bag rådhuset. På arealet ligger der også en legeplads, et hus til bagageopbevaring og et fortidsminde (”Ruinen”).

Se oversigtsbillede af I. Vilh. Werners Plads.

 

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Skt. Knuds Plads.

 

Redningsvej

Der er redningsvej fra Th. B. Thriges Gade.

 

Cykel- og fodgængeradgang

Der er adgang til området fra bl.a. Torvegade, Th. B. Thriges Gade, Albanigade og Nørregade.

 

Parkering

Der er parkeringsarealer på en del af pladsen.

 

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Klosterbakken, Klingenberg og Albanigade. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

 

Placering af scene

Du kan ikke placere en scene på pladsen, da den ikke egner sig til det.

 

El, kloak og vandtilslutning

Der er ingen tilslutning til el, vand og kloak.

 

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Området egner sig kun til små arrangementer som f.eks. udstilling, hvervekampagner, opstilling af mindre demo-busser og lignende, da det er meget støjbelastet.

 

 

By- og Kulturforvaltningen