Spring til indhold

Gråbrødre Plads, Jernbanegade/Asylgade

Gråbrødre Plads, Jernbanegade/Asylgade

 

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Området er ca. 695 m² og ligger i centrum ved gågadesystemet. Pladsen afgrænses af bygninger mod nord og syd og af Jernbanegade og Asylgade mod henholdsvis vest og øst.
 
Pladsen er indrettet til leg og ophold og bruges delvist til udendørsservering.

Du skal tage hensyn til belægningen på Gråbrødre Plads og til det udstyr, der er på pladsen som f.eks. skilte, gadelamper, bænke, skulpturer og springvand.

Der er vægtbegrænsning på strækningen fra Asylgade til Lille Gråbrødre Stræde på 3,5 t. På pladsen i øvrigt er vægtbegrænsningen 20 t.


Se oversigtsbillede af Gråbrødre Plads
.

 

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Jernbanegade og Asylgade.

 

Redningsvej

Der er redningsvej fra Jernbanegade.

 

Cykel- og fodgængeradgang

Der er adgang til området fra gågaden, Jernbanegade og Asylgade.

 

Parkering

Der er parkeringsarealer i St. Gråbrødre Stræde, ved Kinopladsen og Klingenberg.

 

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Klosterbakken, Klingenberg og Albanigade. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

 

Placering af scene

Skal du bruge en scnene til dit arrangement, kan du opstille en ved nordenden af Jernbanegade med ”ryggen” mod klosteret. Du skal dog tage hensyn til udendørsserveringen.

 

El, kloak og vandtilslutning

Der er tilslutning til el men ingen tilslutning til vand eller kloak.

I kabelskabet ved det gamle posthus er der mulighed for at tilslutte 1 stk. 1 gange 32A CEE eurostik (3x400V).

 

Arrangementets karakter og sluttidspunkt for arrangementer

Du kan anvende arealet til mindre arrangementer som f.eks. gøgleri og små, kortvarige arrangementer med f.eks. jazzmusik. Er forstærket musik en del af dit arrangement, skal du bruge lydbegrænsningsanlæg under hele arrangementet uanset sluttidspunktet.

Da der er boliger i umiddelbar nærhed, er støjgrænsen 67 dB(A) inkl. refleksionsbidrag.

Arrangementet skal slutte senest kl. 19.00.

By- og Kulturforvaltningen