Spring til indhold

Farvergården, Kulturmaskinen

Se herunder hvordan du låner Farvergården til dit arrangement.

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Farvergården ligger mellem Brandts Passage og Pantheonsgade med forbindelse til Amfipladsen og har et areal på ca. 1200 m². Pladsen har fast belægning og enkelte fritvoksende træer.

Arealet er privat

Arealet er privat, så hvis du ønsker at leje Farvegården, skal du henvende dig til:

Brandts Klædefabrik, Manager Annelene Hausmann,
Email: kontakt@brandtsklaedefabrik.dk,
Mobil: 4026 1578.

 

Lejeaftale indgås med Brandts Klædefabrik

 
Øvrige tilladelser skal du stadig indhente hos Fyns Politi, Erhverv og Bæredygtighed og den forebyggende afdeling ved Odense Brandvæsen.

 

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Amfipladsen.

 

Redningsvej

Vejadgangen fra Amfipladsen benyttes som redningsvej. Under arrangementet skal du derfor holde en zone på 4 m fri langs den østvendte facade ved magasinet.

 

Cykel- og fodgængeradgang

Der er fodgængeradgang via Pantheonsgade, Brandts Passage, Vestergade (over gården ved Heidis Beer Bar) og fra Amfipladsen.

 

Parkering

Der er parkeringsarealer ved Brandts, Grønnegade og Kongestien (bag Kongensgade).

 

Offentlig transport

Busserne har stoppested ved Søndergade og Østre Stationsvej/Rugårdsvej Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

 

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Du kan anvende arealet til mindre arrangementer som f.eks. teater, mindre koncerter, udstillinger og lignende.

Er musik en del af dit arrangement, skal du bruge et lydbegrænsningsanlæg. Da der er boliger i umiddelbar nærhed, er støjgrænsen 67 dB(A) inkl. refleksionsbidrag.

Arrangementet skal slutte senest kl. 19.00.

By- og Kulturforvaltningen