Spring til indhold

Engen, Fruens Bøge, Skovalléen

 

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Engen er ca. 20.500 m² og omkranses af skovbeplantning med å-stien langs Odense Å som den naturlige afgrænsning mod øst.

Engen er et meget sårbart område, og ved store regnmængder står arealet under vand.

Du bør ikke hegne området ind, og du må ikke slå pløkker, spyd eller lignende i græsset på Engen på grund af drænrør.

Se oversigtsbillede af Engen.

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Skovalléen. Skal du køre på græsarealet, skal du anvende køreplader.

Redningsvej

Stien langs Odense Å (med tilkørsel fra Skovalléen) er redningsvej.

Cykel- og fodgængeradgang

Mod nord er der stiforbindelse til Fruens Bøge Skov og Odense Å, og mod syd er der, via en bro over åen, forbindelse til Den Fynske Landsby ved Sejerskovvej.

Parkering

Der er parkeringsarealer ved Jensens Bøfhus og Den Fynske Landsby. Der er enkelte p-pladser ved Fruens Bøge Station og på sydsiden af Skovalleen ved ishuset.

 

Offentlig transport

Busserne har stoppested på Sejerskovvej og Dalumvej. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk. Svendborgbanen har et trinbræt ved Fruens Bøge Skov. Information om afgange kan du få på: www.dsb.dk.

 

Placering af scene

Skal du bruge en scene til dit arrangement, skal du placere den med front mod nord/nordvest med ”ryggen” mod Den Fynske Landsby eller eventuelt med ”ryggen” mod vest.

 

El, kloak og vandtilslutning

Der er tilslutning til el og vand. Du kan hente nøgler til elskab og målerbrønd med vandstander i Natur, Miljø og Trafiks sekretariat.

El-skab:
2 stk. 3 gange 63A CCE stikdåser
2 stk. 3 gange 32A CCE stikdåser
6 stk. 3 gange 16A CCE stikdåser
3 stk. 1 gange 16A CCE stikdåser (220V)
3 stk. 1 gange 10A alm. dansk stikdåse (220V)

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Arealet er velegnet til få, store arrangementer. Er musik en del af dit arrangement, stiller vi i nogle tilfælde krav om lydbegrænsningsanlæg (typisk ved sene arrangementer).

Arealet er ikke velegnet til arrangementer, der kræver tungt udstyr.

Ved store arrangementer lukkes Skovalléen for gennemkørende trafik, og der stilles her krav om, at politihjemmeværnet leder trafikken.


Arrangementet skal slutte senest kl. 23.00.

By- og Kulturforvaltningen