Spring til indhold

Brandts Torv, Grønnegade

Brandts Torv, Grønnegade

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Torvepladsen er ca. 400 m² og ligger foran hovedindgangen til Brandts på bygningens modsatte side i forhold til Amfipladsen. Pladsen afgrænses mod nordvest af Grønnegade og mod nordøst af kørevejen til parkeringsområdet ved Kongestien (bag Kongensgade). Skal du bruge pladsen til dit arrangement, skal du vise særlige hensyn til belægningen. 

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Grønnegade.

Redningsvej

Der er redningsvej fra Grønnegade.

Cykel- og fodgængeradgang

Der er adgang til torvepladsen fra Pantheonsgade og fra gågadesystemet ad Grønnegade og adgang for cyklister fra Grønnegade.

Parkering

Der er parkeringsarealer i Grønnegade og ved Kongestien (bag Kongensgade).

Offentlig transport

Busserne har stoppesteder på Vesterbro og Østre Stationsvej. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

Placering af scene

Du kan ikke placere en scene på pladsen, da den ikke egner sig ikke til scenearrangementer.

El, kloak og vandtilslutning

Der er ingen tilslutning til el, vand eller kloak.

Arrangementets karakter og sluttidspunkt for arrangementer

Torvepladsen egner sig til mindre arrangementer med begrænset publikumsinteresse og udstillinger.

Arrangementet skal slutte senest kl. 23.00.

By- og Kulturforvaltningen