Spring til indhold

Amfiscenen, Brandts Klædefabrik, Amfipladsen

Lån Amfiscenen til dit arrangement.

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Amfiscenen ved Brandts Klædefabrik er et område på ca. 450 m². Området har fast belægning og enkelte fritstående træer.

Se oversigtsbillede af Brandtsområdet.  

 

Arealet er privat

Arealet er privat, så hvis du ønsker at leje Amfiscenen, skal du henvende dig til:

Annelene Hausmann

Manager

Brandts Klædefabrik

ah@brandtsklaedefabrik.dk

Tlf 40 26 15 78

 

Indgår du en lejeaftale oprettes en lejekontrakt, hvor de nærmere betingelser for benyttelse af arealet vil fremgå.
 
Øvrige tilladelser skal du stadig indhente hos Fyns Politi, Erhverv og Bæredygtighed og den forebyggende afdeling ved Odense Brandvæsen.

 

Adgang med udstyr

Der er adgang med udstyr fra Grønnegade. Portbygningen ved Brandts har en maks. højde på 3,9 m.

 

Redningsvej

Vejadgangen fra Pantheonsgade benyttes som redningsvej, og derfor skal du under arrangementet holde en zone på 4 m fri langs den nordvendte facade ved musikbiblioteket.

 

Cykel- og fodgængeradgang

Der er fodgængeradgang via Brandts Passage og parkeringspladsen ved Brandts Klædefabrik.

 

Parkering

Der er parkeringsarealer ved Brandts, Grønnegade og Kongestien (bag Kongensgade).

 

Offentlig transport

Busserne har stoppested i Søndergade og Østre Stationsvej/Rugårdsvej. Du kan få information om linier og afgange på: www.fynbus.dk.

Placering af scene

Der er en fast scene på pladsen.

 

Arrangementets karakter og sluttidspunkt

Du kan anvende arealet til mindre arrangementer som f.eks. teater, mindre koncerter og Open Air Film.

Er musik en del af dit arrangement, skal du bruge et lydbegrænsningsanlæg efter kl. 19. Da der er boliger i umiddelbar nærhed, er støjgrænsen 75 dB(A) inkl. refleksionsbidrag.

Arrangementet skal slutte senest kl. 23.00

By- og Kulturforvaltningen