Spring til indhold

Banegårdspladsen, Østre Stationsvej

 

Områdeafgrænsning – arealets størrelse

Pladsen ligger over for Odense Banegård Center foran Fyens Stiftstidendes bygning og afgrænses af Østre Stationsvej mod nord og af Kongens Have mod vest.

Området er ca. 300 m², og der er en vægtbegrænsning på pladsen på 2.500 kg.

Adgang med udstyr

Der er adgang til pladsen med udstyr fra Østre Stationsvej.

Redningsvej

Østre Stationsvej er redningsvej.

Cykel- og fodgængeradgang

Der er cykeladgang fra Østre Stationsvej og fodgængeradgang gennem Kongens Have.

Parkering

Der er parkeringsmuligheder ved Odense Banegård Center, Gråbrødre Parkeringshus,  Odense Slot og under Banegårdspladsen. Der er desuden parkeringsmuligheder i umiddelbar nærhed ved Skulkenborg.

Der er cykelparkering under Banegårdspladsen.

Offentlig transport

Busserne har stoppesteder ved Odense Banegård Center og på Østre Stationsvej. Information om linier og afgange kan du få på: www.fynbus.dk.

Placering af scene

Du kan ikke placere en scene på pladsen, da den ikke egner sig til det.

El, kloak og vandtilslutning

Der er ingen tilslutning til el, vand eller kloak.

Arrangementets karakter og sluttidspunkt for arrangementer

Du kan anvende arealet til mindre arrangementer, demonstrationer o.lign.

Arrangementet skal slutte senest kl. 23.00

By- og Kulturforvaltningen