Spring til indhold

Værestedets målgruppe

Der kommer en mangfoldig gruppe af borgere på det kommunale værested og det er frivilligt tilbud til Odense Kommunes borgere. .

Værestedet skal spille en central rolle i den sociale indsats for socialt udsatte borgere, hvor der arbejdes målrettet med at forbedre borgernes personlige færdigheder og livsvilkår. 

Værestedet skal være med til at sikre stabilitet i borgernes liv samt sikre, at der er grobund for udvikling af personlige og sociale færdigheder. Der er faste aktiviteter på værestedet, der tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, ønsker og behov.

Fælles for brugerne af værestedet er, at de har svært ved at benytte sig af ordinære tilbud. Værestedet tilbyder et sted, hvor der er plads til at være sig selv. 
 
Borgere, der benytter værestedet kan have forskellige sociale problemstillinger. For eksempel kan borgere have brug for hjælp til at få styr på privatøkonomien, få hjælp til at lave en plan for at få et job eller starte på uddannelse. Borgerne kan også have begrænset netværk og sociale relationer og kan gennem værestedet udvide sit personlige netværk. En gruppe af borgerne kan også have fysiske eller psykiske udfordringer, som de kan søge hjælp til på værestedet.

 

 

Værestedet er også et sted, hvor man kan komme i praktik og løntilskud - læs mere her. 

 
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen