Spring til indhold

Værested i Odense

Vores fokus er at skabe de rammer, der skal til, for at du trives og kan forbedre din livssituation.

Værested Øst

Værestedet er et tilbud til dig, der har brug for hjælp til at håndtere dagligdagens udfordringer og har lyst til at deltage i sociale fællesskaber. Du kan også komme forbi og få en snak om det, der fylder i dit liv.

Værestedet rummer også muligheder og veje for, at du skaber stabilitet i livet, som kan bidrage til, at du kan komme i uddannelse eller arbejde.

Der er mulighed for at få noget at spise og drikke på værestedet i løbet af dagen.  

Du kan holde dig opdateret om tilbuddene og nye arrangementer på værestedets facebookside.

 

Kerneaktivitet

Værestedet skal være et skridt på vejen for den enkelte borger, hvor udvikling og egen mestring er i fokus. Værestedet er med til at skabe og understøtte borgerens udvikling.

Medarbejderne på værestedet har gennem en samarbejdsproces selv været med til at formulere deres kerneaktivitet: 

- Borgeren skal inspireres til at tage skridt hen mod en tilværelse bestemt af egne ressourcer, ønsker og behov.
 
Kerneaktiviteten skriver sig ind i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens overordnede kerneopgave om at få flere borgere i uddannelse og job. Samtidig tager den udgangspunkt i målgruppen på værestedet. 

 

For samarbejdspartnere og andre fagpersoner

Ønsker du at komme i praktik, arbejdsprøvning eller afklaring, er du studerende, eller ønsker du at blive frivillig på et kommunalt værested, kan du læse mere information her.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen