Spring til indhold

Til dig som virksomhed

Det sociale frikort skal give borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten modregnes i forsørgelsesydelser, fx kontanthjælp.

Har i opgaver i din virksomhed, der ikke bliver løst i det daglige?

Så er jobs til borgere med et socialt frikort måske løsningen. Det kan være at løfte en enkeltstående arbejdsopgave eller en aftale om få ordinære timer om ugen.

Hvad kan vi få ud af at ansætte en medarbejder med et socialt frikort?

Det at ansætte en medarbejder med et socialt frikort, som typisk kommer fra en noget anden hverdag, kan være med til at tilføre energi og give nye perspektiver. Konkret kan det være med til at styrke jeres CSR-regnskab ved at udvise et socialt ansvar og være med til at løfte sociale problemer i lokalsamfundet. I kan tilmed synliggøre det ved at anvende det sociale frikorts logo enten fysisk eller digitalt. 

Hvad skal vi gøre når vi ansætter en medarbejder med socialt frikort?

Løn skal ikke indberettes til indkomstregistret eller SKAT. Løn på et socialt frikort skal til gengæld indberettes af virksomheden til kommunen via en simpel it-løsning på nettet. (www.socialtfrikort.dk) 

Derudover skal virksomheden bogføre udgiften til lønudbetaling i eget regnskabssystem. I den forbindelse skal virksomheden være særligt opmærksom på om, der automatisk videregives oplysninger til SKAT, som kan medføre, at borgeren bliver opkrævet SKAT. 

I it-løsningen skal virksomheden registrere ansættelsesperiode, indtægt samt angive en kontaktperson for virksomheden, som er ansvarlig for ansættelsen. Ovenstående skal ske forud for arbejdets begyndelse for at minimere eventuelle uklarheder. 

Skal vi udarbejde et ansættelsesbevis?

Hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 8 timer eller mindre, er der ikke krav om et ansættelsesbevis. Hvis ansættelsesforholdet varer mindre end en måned, er der heller ikke krav om ansættelsesbevis.

Hvordan udbetaler vi løn og feriepenge?

Aflønning af en person med et socialt frikort fastsættes efter aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Lønudbetaling kan foregå på almindelig vis via en kontooverførsel, men loven tillader desuden, at lønnen kan udbetales kontant, hvis dette er mere hensigtsmæssigt i den konkrete situation. 

Den løn som aftales mellem borger og virksomhed er som udgangspunkt inkl. feriepenge. Derfor vil der medmindre andet er aftalt ikke skulle efterregnes et beløb og udbetale som ferieløn. 

Kontakt

It-løsningen kan tilgås her: www.socialtfrikort.dk
Ved tekniske spørgsmål kontakt: support@socialtfrikort.dk 
eller ring på tlf.:  32 65 32 32

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen