Spring til indhold

Rammerne

Værestedet er et fristed for borgere, der har brug for omsorg og støtte. Samtidig tilbyder værestedet de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet en træningsbane for at udvikle kompetencer, der skal få dem tættere på beskæftigelse.

Værestedet har et socialfagligt udgangspunkt med fokus på den fysiske og mentale sundhed. Værestedets medarbejdere fokuserer på borgernes ressourcer og på at skabe positive forandringer med små skridt.

 

Medarbejderne yder støtte og stabilitet til borgere, der befinder sig i en svær livssituation. Det er medarbejdernes opgave at hjælpe borgerne ud fra deres egne ressourcer og ønsker. 

 

Her kan du finde information om det lovgrundlag, som værestedet arbejder ind i - Servicelovens §104Beskæftigelses- og Socialforvaltningen