Spring til indhold

Vedligeholdelsesniveau

Odense Kommune har ansvaret for ca. 970 km vej, som vi vedligeholder og rydder for sne om vinteren.

Odense Kommune har ansvaret for 970 km vej, som vi vedligeholder og rydder for sne om vinteren. Med næsten 1000 km vej skal der planlægges, hvor vi sætter ind. Det er en dynamisk planlægning, da forholdene på vejene kan ændre sig.


I arbejdet med at vedligeholde vores veje, ser vi på typen af vej (fx trafikvej, lokalvej), og hvilken status den har. Oftest vil de mest trafikerede veje blive prioriteret frem for veje med mindre trafik, fordi de er væsentlige for fordelingen af trafikken. Det er også de veje, hvor der er højest hastighed, tungest, trafik og flest biler.


Vi bestræber os på at vedligeholde vejene, så de kan håndtere trafikken. Opdager du noget, der er til fare for den daglige færdsel, kan du kontakte os på telefon 66 13 13 72. Mindre og ikke trafikfarlige forhold kan du give os et tip om på www.odense.dk/tip


By- og Kulturforvaltningen