Spring til indhold

Windelsvej og Thomas B. Thriges Gade

Fortovene på Windelsvej (mellem Egebæksvej og Drejøgade) og Thomas B. Thriges Gade (nordøst-siden Skibhusvej og Tolderlundsvej) renoveres.

Odense Kommune står over for at renovere fortovene på Windelsvej (mellem Egebæksvej og Drejøgade) og Thomas B. Thriges Gade (nordøst-siden Skibhusvej og Tolderlundsvej). Se herunder, hvornår og hvad der skal ske.

Hvornår?

I perioden fra den 17. august 2020 – 30. oktober 2020
Arbejdet består primært af renovering af fortov og sætning af kantsten.

 

Grundejers opgaver

Som grundejer skal du være opmærksom på, at der skal være fri passage til skel. Det betyder, at:

  • hække og hegn skal klippes ind til skel
  • kampesten eller andre sætninger skal flyttes ind til skel

Bemærk at skel ikke er lig med fortovets bagkant, men ofte 20-50 centimeter bag denne. Er du i tvivl, så brug de små teknikskabe eller lysmasterne langs fortovet som rettesnor, da disse er placeret på kommunens areal.

Hvordan med adgang og parkering under arbejdet?

Der vil i arbejdsperioden være tidspunkter, hvor det ikke er muligt at køre hen til jeres hus. Vi henstiller derfor til, at I parkerer i modsatte side af vejen eller uden for området. 

Hvad er arbejdstiden?

Der vil være en del medarbejdere og diverse maskiner på jeres vej, mens arbejdet står på. Arbejdstiden vil på hverdage være i tidsrummet kl. 7.00 -18.00. Hvis der arbejdes ud over dette tidspunkt, vil det blive varslet.

Hvordan bliver det nye fortov?

Det nye fortov vil have en anden bredde (og måske højde) end det nuværende. Derfor kan det være nødvendigt med tilskæring/tilpasning til jeres indkørsel for at sikre fremtidig niveaufri adgang for jer. Denne tilpasning udføres af vores entreprenør.

I måneden efter

Det er vigtigt at gruset på fortovet bliver liggende så lang tid som muligt, og helst op til en måned, da det tager lidt tid for gruset at pakke sig i fugerne. Gående trafik og regnvejr er med til at fremme denne proces, og det er derfor vigtigt at fortovet ikke fejes rent for tidligt.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Kenny Hellmann på kehel@odense.dk.
 

By- og Kulturforvaltningen