Spring til indhold

Rosenvænget

Odense Kommune står over for at renovere fortovene på Rosenvænget (mellem Clausens Alle og Carl Baggers Alle). Se herunder, hvornår og hvad der skal ske.

Hvornår foregår arbejdet?

I perioden fra den 11. maj 2020 – 29. maj 2020. 


Hvad skal der laves?

Arbejdet består primært af renovering af fortov og sætning af kantsten.

Hvilke opgaver har grundejer?

Som grundejer skal du være opmærksom på, at der skal være fri passage til skel. Det betyder, at:

  • hække og hegn skal klippes ind til skel
  • kampesten eller andre sætninger skal flyttes ind til skel

Hvordan med adgang og parkering, mens arbejdet står på?

Der vil i arbejdsperioden være tidspunkter, hvor det ikke er muligt at køre hen til jeres hus. Vi henstiller derfor til, at I parkerer i modsatte side af vejen eller uden for området. 

Hvad er arbejdstiden?

Der vil være en del medarbejdere og diverse maskiner på jeres vej, mens arbejdet står på. Arbejdstiden vil på hverdage være i tidsrummet kl. 7.00 -18.00. Hvis der arbejdes ud over dette tidspunkt, vil det blive varslet.

Det nye fortov

Det nye fortov vil have en anden bredde (og måske højde) end det nuværende. Derfor kan det være nødvendigt med tilskæring/tilpasning til jeres indkørsel for at sikre fremtidig niveaufri adgang for jer. Denne tilpasning udføres af vores entreprenør.

I måneden efter

Det er vigtigt, at gruset på fortovet bliver liggende så lang tid som muligt, og helst op til en måned, da det tager lidt tid for gruset at pakke sig i fugerne. Gående, trafik og regnvejr er med til at fremme denne proces, og det er derfor vigtigt at fortovet ikke fejes rent for tidligt.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Berit Wandam på bewan@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen