Spring til indhold

Nils Erling Allé og Tranevej

Odense Kommune står over for at renovere fortovene på Nils Erlings Alle samt Tranevej. Se herunder, hvornår og hvad der skal ske.

Hvornår skal fortovene renoveres?

I perioden fra den 15. juni 2020 –18. september 2020. Arbejdet består primært af renovering af fortov og sætning af kantsten.

Hvad er grundejers opgaver i den forbindelse?

Som grundejer skal du være opmærksom på, at der skal være fri passage til skel. Det betyder, at:

  • hække og hegn skal klippes ind til skel.
  • kampesten eller andre sætninger skal flyttes ind til skel.

 

Hvad med adgang og parkering, mens I arbejder?

Der vil i arbejdsperioden være tidspunkter, hvor det ikke er muligt at køre hen til jeres hus. Vi henstiller derfor til, at I parkerer i modsatte side af vejen eller uden for området. 

Hvad er arbejdstiden?

Der vil være en del medarbejdere og diverse maskiner på jeres vej, mens arbejdet står på. Arbejdstiden vil på hverdage være i tidsrummet kl. 7.00 -18.00. Hvis der arbejdes ud over dette tidspunkt, vil det blive varslet.

Hvordan set det nye fortov ud?

Det nye fortov vil have en anden bredde (og måske højde) end det nuværende. Derfor kan det være nødvendigt med tilskæring/tilpasning til jeres indkørsel for at sikre fremtidig niveaufri adgang for jer. Denne tilpasning udføres af vores entreprenør.

Hvordan passer jeg fortovet i måneden efter?

Det er vigtigt, at gruset på fortovet bliver liggende så lang tid som muligt, og helst op til en måned, da det tager lidt tid for gruset at pakke sig i fugerne. Gående trafik og regnvejr er med til at fremme denne proces, og det er derfor vigtigt at fortovet ikke fejes rent for tidligt.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Berit Møller på bewan@odense.dk