Spring til indhold

Lindevænget fra den 11/11-2019

Odense Kommune står over for at renovere fortovet på Lindevænget. Se herunder, hvornår og hvad der skal ske.

Hvornår går arbejdet i gang?

Der er opstart i uge 46 2019. Arbejdet består primært af renovering af fortov.

Grundejers opgaver

Som grundejer skal du være opmærksom på, at der skal være fri passage til skel. Det betyder, at:

  • hække og hegn skal klippes ind til skel
  • kampesten eller andre sætninger skal flyttes ind til skel

Adgang og parkering

Der vil i arbejdsperioden være tidspunkter, hvor det ikke er muligt at køre hen til jeres hus. Vi henstiller derfor til, at I parkerer i modsatte side af vejen eller uden for området. 

Arbejdstid

Der vil være en del medarbejdere og diverse maskiner på jeres vej, mens arbejdet står på. Arbejdstiden vil på hverdage være i tidsrummet kl. 7.00 -18.00. Hvis der arbejdes ud over dette tidspunkt, vil det blive varslet.

Det nye fortov

Det nye fortov vil have en anden bredde (og måske højde) end det nuværende. Derfor kan det være nødvendigt med tilskæring/tilpasning til jeres indkørsel for at sikre fremtidig niveaufri adgang for jer. Denne tilpasning udføres af vores entreprenør.

I måneden efter renoveringen

Det er vigtigt at gruset på fortovet bliver liggende så lang tid som muligt (helst op til en måned), da det tager lidt tid for gruset at "pakke sig" i fugerne. Gående, trafik og regnvejr er med til at fremme denne proces, og det er derfor vigtigt, at fortovet ikke fejes rent for tidligt.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Berit Møller på bewan@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen