Spring til indhold

Jægerbakken, Kløverbakken og Kildebakken

Odense Kommune står over for at renovere fortovene på Jægerbakken, Kløverbakken og Kildebakken. Se herunder, hvornår og hvad der skal ske.

I perioden fra den 12. august 2019 – 15. november 2019.

Arbejdet består primært af renovering af fortov og sætning af kantsten.

 

Grundejers opgaver

Som grundejer skal du være opmærksom på, at der skal være fri passage til skel. Det betyder, at:

  • hække og hegn skal klippes ind til skel
  • kampesten eller andre sætninger skal flyttes ind til skel

Adgang og parkering

Der vil i arbejdsperioden være tidspunkter, hvor det ikke er muligt at køre hen til jeres hus. Vi henstiller derfor til, at I parkerer i modsatte side af vejen eller uden for området. 

Arbejdstid

Der vil være en del medarbejdere og diverse maskiner på jeres vej, mens arbejdet står på. Arbejdstiden vil på hverdage være i tidsrummet kl. 7.00 -18.00. Hvis der arbejdes ud over dette tidspunkt, vil det blive varslet.

Det nye fortov

Det nye fortov vil have en anden bredde (og måske højde) end det nuværende. Derfor kan det være nødvendigt med tilskæring/tilpasning til jeres indkørsel for at sikre fremtidig niveaufri adgang for jer. Denne tilpasning udføres af vores entreprenør.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Berit Møller på bewan@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen