Spring til indhold

Baggesensvej, Stubhøjvej og Stubhøjvænget (offentlige del)

Fortovene på Baggesensvej, Stubhøjvej samt den offentlige del af Stubhøjvænget skal renoveres. Se herunder, hvornår og hvad der skal ske.

Hvornår skal fortovene renoveres?

Arbejdet foregår i perioden fra den 7. juni 2021 – 31. august 2021.

Arbejdet består primært af renovering af fortov – hvilket omfatter lægning af nye fortovsfliser samt sætning af kantsten.

 

Grundejers opgaver

Som grundejer skal du være opmærksom på, at der skal være fri passage til skel. Det betyder, at:

  • hække og hegn skal klippes ind til skel
  • kampesten eller andre sætninger skal flyttes ind til skel


Bemærk at skel ikke er lig med fortovets bagkant, men ofte 20-50 centimeter bag denne. Er du i tvivl, så brug de små teknikskabe eller lysmasterne langs fortovet som rettesnor, da disse er placeret på kommunens areal.

Adgang og parkering

Der vil i arbejdsperioden være tidspunkter, hvor det ikke er muligt at køre hen til jeres hus. Vi henstiller derfor til, at I parkerer i modsatte side af vejen eller uden for området.

Arbejdstid

Der vil være en del medarbejdere og diverse maskiner på jeres vej, mens arbejdet står på. Arbejdstiden vil på hverdage være i tidsrummet kl. 7.00 -18.00. Hvis der arbejdes ud over dette tidspunkt, vil det blive varslet.

Det nye fortov

Det nye fortov vil have en anden bredde (og måske højde) end det nuværende. Derfor kan det være nødvendigt med tilskæring/tilpasning til jeres indkørsel for at sikre fremtidig niveaufri adgang for jer. Denne tilpasning udføres af vores entreprenør. Husk endvidere at fortovet ikke kan tåle belastningen fra køretøjer. Belægningen vil ganske enkelt knække, da det kun er i overkørslerne, at fliserne er tykke nok til at modstå trykket. Hvor der er klinker, vil disse være stillet på kant.

Fortovet i måneden efter

Det er vigtigt, at gruset på fortovet bliver liggende så lang tid som muligt, og helst op til en måned, da det tager lidt tid for gruset at pakke sig i fugerne. Gående trafik og regnvejr er med til at fremme denne proces, og det er derfor vigtigt, at fortovet ikke fejes rent for tidligt.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Margrethe Madsen på mdoma@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen