Spring til indhold

Toftevej og Vedbendvej lukkes midlertidigt

By- og Kulturudvalget har besluttet, at Toftevej og Vedbendvej skal lukkes som forsøg fra den 15. maj til den 15. august 2023.

Baggrund for lukningen

Den 23. marts 2021 vedtog By- og Kulturudvalget, at der skulle etableres bump på Toftevej. Beslutningen blev truffet i forbindelse med vedtagelse af ”Handlingsplan mod vanvidskørsel”.

I foråret 2022 blev der afholdt dialogmøde med beboerne på Toftevej. På mødet var der et stort ønske om at prøve at lukke Toftevej i stedet for at etablere bump.

75% af den trafik, som i dag kører på Toftevej, er gennemkørende trafik.

 

Toftevej og Vedbendvej lukkes som forsøg i 3 måneder

Lukker vi Toftevej, er der stor risiko for, at den trafik, som i dag kører smutvejskørsel via Toftevej i stedet vil køre på Vedbendvej. By- og Kulturudvalget har derfor vedtaget, at både Toftevej og Vedbendvej lukkes som forsøg fra 15. maj til 15. august 2023.  

Den forsøgsvise lukning vil blive etableret som vist på nedenstående skitse:

Kort over lukning

Evaluering af lukningen

Når vejene har været lukket i 3 måneder, skal forsøget evalueres. Det sker på baggrund af forvaltningens trafiktællinger og input fra beboere og erhvervsdrivende i området.

Beboere og erhvervsdrivende på de markerede veje nedenfor vil ultimo august 2023 modtage et spørgeskema.

 

Kort over beboere og erhverv, der modtager evalueringsskema


Den videre proces

I løbet af efteråret 2023 vil sagen atter blive fremlagt for By- og Kulturudvalget, så de kan vurdere, om Toftevej og Vedbendvej skal lukkes permanent. Udvalget får forelagt resultatet af trafiktællingerne og svarene fra spørgeskemaundersøgelsen.

Allerede nu har der været flere forespørgsler om, hvorvidt der ikke blot kan etableres et gennemkørselsforbud. Det er i realiteten svært/umuligt at opretholde, så det er ikke en løsning, som hverken Fyns Politi eller Odense Kommune benytter.

 

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte trafikplanlægger Connie Juel Clausen på cjc@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen