Spring til indhold

Stenløsevej - nye cykelstier

Der etableres nye cykelstier langs Stenløsevej på strækningen imellem Vesterdalen og Brogårdsvej. De nye stier forbinder cykelstierne på Stenløsevej og Fangelvej.

Arbejdet med at anlægge de nye cykelstier går i gang mandag den 14. september 2020.

Mens arbejdet står på, afvikles trafikken på strækningen med signalregulering.

Projektet

På Stenløsevej skal der etableres cykelstier i begge køreretninger på strækningen imellem Vesterdalen og Brogårdsvej. Der er i dag kantbaner på strækningen, som er ca. 700 m lang.

Der er tidligere etableret cykelstier på Stenløsevej fra Fangel og til Brogårdsvej og igen fra Vesterdalen og ind til Skt. Klemens. De nye cykelstier, der etableres nu, forbinder de to strækninger.

Tidsplan
Arbejdet med etableringen af de nye cykelstier på Stenløsevej forventes at vare fra september 2020 til december 2020.

Gener i anlægsperioden
Mens arbejdet står på, kan der forekomme gener i form af støj, støv og vibrationer.
Trafikalt afvikles trafikken med et midlertidigt signalanlæg, hvilket kan give kødannelse på strækningen i de mest belastede perioder.

Kontakt
Har du spørgsmål til projektet, er du velkomne til at kontakte projektleder Sara Kristjánsdóttir

Her etableres der cykelstier på Stenløsevej

By- og Kulturforvaltningen