Spring til indhold

Stadionvej får cykelstier

Stadionvej får cykelstier mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej. Arbejdet afsluttes i november 2020.

Cykelstier og cykelbaner på Stadionvej

Inden længe får cyklisterne bedre forhold på Stadionvej. Fra maj til november 2020 etablerer Odense Kommune nemlig cykelstier på Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej. Fra Thomas Overskous Vej til Rugårdsvej vil der blive etableret cykelbaner. 

Projektet skal skabe bedre cykelforhold for især børn, der cykler i skole og børnehave, og som benytter fritidsaktiviteterne i Idrætsparken, men også for cyklister til og fra f.eks. arrangementer i området. 

 

Projektet

Ud over at der bliver etableret cykelstier og cykelbaner, vil VandCenter Syd i samme omgang etablere regnbede til at aflaste kloakken.

For at få plads til cykelstierne bliver vejens udformning ændret. Alle parkeringspladser på Stadionvej fastholdes, men det betyder, at der bliver fældet nogle træer. Der bliver imidlertid plantet nye træer andre steder langs vejen.

Ud over cykelstier og regnbede skal der etableres et Park and Bike anlæg på Odense Idrætsparks grønne areal. Arbejdet forventes udført i november 2020.

Endvidere bliver der etableret en indkørsel til stadion til sendevogne. 

 

 

Tidsplan

Projekterne bliver anlagt fra maj til november 2020.

 

Gener i anlægsperioden

Mens arbejdet står på, vil der være gener i form af støj, støv og vibrationer. Det vil være muligt at køre til og fra egne parkeringspladser.

Under arbejdet skal der foretages broreparationer på Stadionvej. Vejen lukkes i den forbindelse i en uge. Hvilken uge det bliver, meldes ud på et senere tidspunkt. 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkomne til at kontakte projektleder Sara Kristjánsdóttir på sakr@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen