Spring til indhold

Stadionvej får cykelstier

Stadionvej får cykelstier mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej. Arbejdet afsluttes i december 2020.

Cykelstier og cykelbaner på Stadionvej

Til december får cyklisterne bedre forhold på Stadionvej. Odense Kommune etablerer nemlig cykelstier på Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej. Fra Thomas Overskous Vej til Rugårdsvej vil der blive etableret cykelbaner. 

Projektet skal skabe bedre cykelforhold for især børn, der cykler i skole og børnehave, og som benytter fritidsaktiviteterne i Idrætsparken, men også for cyklister til og fra f.eks. arrangementer i området. 

 

Projektet

Ud over at der bliver etableret cykelstier og cykelbaner, vil VandCenter Syd i samme omgang etablere regnbede til at aflaste kloakken.

For at få plads til cykelstierne bliver vejens udformning ændret. Alle parkeringspladser på Stadionvej fastholdes, men det betyder, at der bliver fældet nogle træer. Der bliver imidlertid plantet nye træer andre steder langs vejen.

 

Endvidere bliver der etableret en indkørsel til stadion til sendevogne. 

 

Park and Bike anlæg

Ud over cykelstier og regnbede skal der etableres et Park and Bike anlæg på Odense Idrætsparks grønne areal. Arbejdet forventes udført i foråret 2021.

 

Tidsplan

Cykelstier og cykelbaner bliver anlagt fra maj til først i december 2020. 

 

Dog vil der mangle at blive lagt det sidste lag asfalt på cykelstien. Dette vil ske i foråret 2021, når vejret tillader det. Man kan derfor godt opleve, at der vil ligge lidt vandpytter på stien, indtil den er helt færdig.

 

Park and Bike anlægget forventes ligeledes udført i foråret 2021.

 

Gener i anlægsperioden

Mens arbejdet står på, vil der være gener i form af støj, støv og vibrationer. Det vil være muligt at køre til og fra egne parkeringspladser.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkomne til at kontakte projektleder Sara Kristjánsdóttir på sakr@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen